Da vi har befundet os på valgfaget Kreative udtryksformer – håndværk og design, har vi under modulet afprøvet forskellige aktiviteter og materialer. På baggrund af dette, har vi udarbejdet en aktivitet, som havde til formål at stimulere målgruppen sanser. Målet med vores aktivitet og vores forventet udbytte af forløbet er, at vi håber børnene deltager aktivt og viser interesse for hvad vi har planlagt. Derudover, er målet at børnene skulle få en sanseoplevelse ud af det. Det var også en af grundende til at børnene kun må bruge fingre, glaskugler, træ, snore, oregano og glimmer. Dvs. at det ikke er de normale materialer, man bruger til at male med.

Børnene skulle sidde frit og lave hver deres maleri. Målet var også at lave en komparativ analyse, af de to målgrupper (2+ år vuggestue og 5-7 årige 0. klasse).

Aktiviteten handler om at børnene skal male med forskellige nyt materiale end det sædvanlige de er vant til. Vi lavede aktiviteten med tre børn fra vuggestuen og to børn fra Skovbrynet skole med indlæringsvanskeligheder.  

Vi har valgt fingermaling, da børnene gerne må bruge deres fingre til at male med, og vi har valgt farverne blå, gul, rød og grøn og til sidst farverne sort og hvid. Vi valgte også fingermaling, da det ikke er farligt, hvis det kommer i munden. De får cirka 15-20 min. til at udføre aktiviteten, hvilket burde være mere end nok, da denne målgruppe på 2+ år har svært ved at være i en aktivitet i længere tid af gangen. Dog hvis børnene er i flow, afbryder vi dem ikke.

De benyttede teorier for aktiviteten er; Hiim og Hippe, Zonen for nærmeste udvikling, Rum for læring – rum til læring af Ida Harsløf og flow.

Sabrina Hesselholdt Christensen – 101164164

Mariam Ali Tantoury – 101164076
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H