Introduktion:
Vi har i vores gruppe valgt at lave en aktivitet der tager afsæt i sanserne. Ud fra sanserne har vi valgt at lave en form for fusion aktivitet, hvor nogle udvalgte sanser har sin egen udfordring. De udvalgte sanser vil vi prøve at udfordre på en sjov måde, da vores aktivitet primært henvender sig til dagtilbud. Grunden til at vi har valgt netop denne aktivitet er fordi, at vi synes det kunne være en sjov og anderledes måde at introducere sanserne over for børnene, samtidig med at sanserne bliver stimuleret.

Selve aktivitet:
Vi har valgt, i vores fusions aktivitet, at kombinere sanse orientering og basket.
Når vi starter aktiviteten, deler vi gruppen i tre hold som skal konkurrere mod hinanden. En ad gangen, går man frem til en kasse med en ukendt madvare. Det første man skal gøre, er at tage en madvare i hånden, og forsøge at føle sig frem til hvad det kan være, ved hjælp af den taktile sans (følesansen). Hvis brugeren ikke kan gætte det via sin følesans, skal man prøve med lugtesansen at dufte til madvaren. Hvis man gætter rigtig, udløser det et point og ét skud med en basketbold. Hvis der bliver gættet forkert, skal man tilbage bag køen, og det er den næste til at prøve. Konkurrencen går ud på at få flest point. Der er tre steder man kan skyde fra, med forskellige afstande. De udløser henholdsvis 1, 2 og 3 point. Der vil være en ubestemt tidsgrænse på.

Mål:
Målet med vores aktivitet, vil vi gerne udfordre grænser hos brugerne. Vi har primært fokus på den taktilesans, lugtesansen og muskel-led sansen. Når vi har valgt at have et fokus på sanser, er det fordi at sanseintegration er en del af fundamentet for hvordan barnets sociale og mentale kompetencer kommer til at udvikle sig. Derudover er vores mål at have det sjovt og skabe sammenhold, holdene imellem.

Tiltag:
Grunden til at vi synes vores aktivitet er god, er fordi den er meget fleksibel. Der er rigtig mange ting man kan vende og dreje, for at få den til at tilpasse sig den brugergruppe man udfører aktiviteten med. Aktiviteten kan man ændre på mange forskellige måder. Man kan ændre sværhedsgraden, alt efter om den er for let eller for svær. Måden man kan gøre aktiviteten lettere på, er ved at tilføje lidt mere almene råvarer som de fleste er vant til at føle og smage. Modsat kan man gøre aktiviteten svære ved at tilføje råvarer som man ikke føler eller smager så regelmæssigt. En anden måde vi kan ændre i vores aktivitet, er når man skal kaste med en basketbold. Nogle børn kan måske finde det grænseoverskridende at kaste, det kan afskrække dem og få dem til at kaste ved siden af målet med vilje, fordi barnet ikke magter opgaven. Her kan en pædagogisk bagdør være, at de børn/barnet der ikke magter opgaven, er med i aktiviteten på en anden måde, det kan f.eks. indebære at barnet sidder ved spanden og holder et tæppe over spanden og dermed får en rolle i aktiviteten. En anden handlemulighed kan være at barnet henter boldene som bliver skudt ved siden af, og tæller point for hvert hold.

SB04, Gruppe 1
Jonas S., Jonas N., Tobias og Josefine

puce17-sb04

puce17-sb04