Yoga og massage fortællinger:

Følelsen af tryk på ens ryg opfattes forskelligt fra person til person. Nogle synes det er rart, mens andre ikke bryder sig om følelsen af en andens berøring.

I vores aktivitet har vi valgt at fokusere på berøring af hinanden, da vi arbejder ud fra en frase: ”Dem vi rør ved, mobber vi ikke”. Det har vi valgt da vi arbejder med børn i udsatte positioner, og her kan den kropslige og udad reagerende adfærd godt fylde en del hos dem som ikke har lært at beherske sproget og de sociale spilleregler. Vi har endvidere fokuseret på sansearbejdet i dette forløb, hvilket er vigtigt at stimulere i en tidlig alder. 

I det pædagogiske arbejde møder vi tit børn som har svært ved kontakt og berøring. Det kan være stressende for nogle børn at være i institutioner hvor de er omgivet af børn og voksne hele tiden. Børn som har svært ved dette kan gennem børnemassage hjælpes til at opfatte berøring på en hensigtsmæssig måde, ved langsomt at stimulere deres taktilsans.

Grunden til vi har valgt at lave yoga og massage fortælling er fordi vi i vores erfaringer i arbejdet med børn, har oplevet en del børn som befinder sig i high arousal. Arousal er modtagelighed for sanseindtryk, vågenhed og parathed. For at kunne være opmærksomme er det påkrævet at vi hverken skal være i high eller low arousal. Dvs. at man hverken skal være for sløv eller for overgearet. 

Samtidig har nogle af de børn vi har arbejdet med, udfordringer på det sanseintegrerende punkt, fordi de blandt andet kan være meget vilde eller meget rolige, og helst bare vil være tilskuer til andres lege – og endvidere oplever vi, at mange af børnene har en dårlig balanceevne og ikke er så trygge ved at blive rørt ved. Det er noget vi gerne vil hjælpe børnene med at styrke vha. disse fortællinger.

 

Det er vigtigt at respektere børnenes grænser i denne aktivitet, så vores fokus er at lytte til det enkelte barn samt kunne justere aktiviteten efter børnegruppen og deres indslag. Vi har endvidere arbejdet med fortællingerne på forskellige måder hvor nogle indeholder berøring på egen krop, yoga samt bevægelse.

Vi har arbejdet med aktiviteten ud fra SMTTE-modellen, og det vil vi her præsentere nogle hovedpointer fra: 

 

En af vores fokusområder med aktiviteten er at stimulere sanserne, herunder taktilsansen og muskel led sansen i selve massagen og ved yogadelen fokuserer vi på at stimulere vestibulærsansen.

Vores mål med at arbejde med massagefortællinger og yoga er at børnene skal blive mere bevidste om deres egne kroppe, for på den måde kan de også tage bedre hensyn til de andre børns kroppe. Vi ønsker at se en udvikling ift. relationerne, og den måde hvorpå børnene leger sammen. Derudover ønsker vi også at ved at gøre børnene mere bevidste om deres kroppe, at de hviler mere i sig selv, dvs. udvikler selvtillid og tiltro til de andre børn.

Vi vil arbejde med fortællingerne og yogaen dagligt, og udvikle fortællingerne med børnenes bidrag. I starten vil vi fungere som formidlere af aktiviteten og have forberedt nogle fortællinger, det kan fx være at ”bage en kage”, men senere er målet at børnene selv skal komme med initiativer til fortællingen som vi i samarbejde med børnene vil integrere i fortællingerne.

 

Videre arbejde med værkstedsaktiviteter:

For at børnene skal kunne arbejde med de æstetiske udtryk, har vi valgt at børnene skal arbejde videre med massage og yoga fortællingen. Det kan man gøre ved at lade børnene tegne de indtryk de får imens de bliver masseret på ryggen. 

Ydermere kan man arbejde med trylledej, hvor barnet har medindflydelse på hvilket element (tiger, hund, fødselsdagskage)  fra historien de vil forme og “bage” og dernæst male den. 

Dette er en æstetisk læreproces, da fortællingen skaber indtryk hos børnene som de udtrykker gennem et kreativt medie (trylledej).

 

Hvordan sådan en fortælling kan starte, kunne fx være således: “Det er en dejlig sommerdag i børnehaven og der er en let brisen i træerne – stil jer i træets position og svaj let fra side til side. Prøv at kig op i himlen, jeg kan se at der er nogle børn der leger med drager i vinden – stil jer i denne position – træk vejret ind og pust ud igen. 

Jeg kan se at børnene leger godt – så prøv at læg jer i barnets position – kan i mærke hvordan i føler jer omsluttet af jeres egen krop, og i kan måske mærke at i bliver mindre, og vejrtrækningen bliver tungere. Pludselig kan vi høre at der er en hund der gør i nærheden – gå til hundens position og stå der og logrer med halen. Prøv at mærk hvordan føles det at være en hund, er hunden glad eller lidt bange? Måske tisser den op af en lygtepæl?

Nu er vi ved at være trætte så lad os lægge os ned på maven og slappe helt af. Hvis i har lyst, kan i prøve at lukke øjnene og mærke jeres vejrtrækning.”

 

Louise N. Nielsen

Mimi Katrine W. Jensen

Kathrine R. Mythel-Petersen

Isabella R. Mortensen
puce18-ku08
puce18-ku08
puce18-ku08
puce18-ku08
puce18-ku08
puce18-ku08