Indledning

I forbindelse med vores valgfag Sundhedsfremme og Bevægelse, har vi som gruppe tilrettelagt en aktivitet målrettet vores specialisering social og special.
Vores aktivitet er tilrettelagt med udgangspunkt i det positive og brede sundhedsbegreb, hvor sundhed ikke bare måles på det fysiske velvære men også på det psykiske og sociale aspekt.

Dette brede sundhedsbegreb definerer WHO således:
“Sundhed er et fuldstændigt stadium af fysisk, mentalt og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og svaghed” (WHO, 1948). 


Begrundelse for valg af aktivitet 

Vi har valgt at tilrettelægge aktiviteten til voksne mennesker med nedsat psykisk funktionsevne. Denne målgruppe kan grundet medicin og lidelsen i sig selv have udfordringer med at koble sind og krop, hvorfor de kan have svært ved at mærke dem selv og sammensætte de forskellige sanseindtryk til en større mening, der kan bruges til at agere i verden (Ayres, 2007, s. 25-26).
Flere i denne målgruppe oplever at disse sanseintegrationsforstyrrelser påvirker hverdagssituationer, hvori disse spiller en essentiel rolle. Dette kan for eksempel være i interaktionen med andre mennesker, hvor sanseindtrykkene er mange og vigtigheden af sanseintegrationen er høj (Ibid.). Derfor vil vi med vores aktivitet forsøge at styrke deltagernes handlekompetencer, således at de evner at agere på en ny og mere fordelagtig måde fremadrettet (Niklasson, 2010, s. 52).

For mennesker uden fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, integreres alle de udefrakommende sanseindtryk således at kroppen og sindet er i forening og uadskillelige, disse er med til at vi føler os agerende i omverdenen og i kontakt med andre mennesker. Gennem disse sanseindtryk kan vores bevidsthed rettes mod målet i en aktivitet og ikke bevægelsen i sig selv eller kroppen, dette kan også kaldes den lykkelige selvforglemmelse (Thybo, 2013, s. 452). Denne lykkelige selvforglemmelse forekommer sjældent hos mennesker med nedsat psykisk funktionsevne, da de ikke er i stand til at bearbejde de mange sanseindtryk, der kan være forbundet med en aktivitet. Tanken bag vores aktivitet er derfor at træne deltagernes sanseintegration og motorik, med målet om at de oplever denne selvforglemmelse og tilegnelse af handlekompetencer (Thybo, 2013, s. 452) (Ayres, 2007, s. 25-26). 


Didaktik

Vi har tilrettelagt vores aktivitet ud fra den idrætsdidaktiske model Aktivitetshjulet og aktivitetens retningslinjer lyder således:
10 deltagere skal sidde på en stol i en rundkreds, hvor de skal spille en ballon mellem dem, ved at puffe til den med hænderne – praktisk gælder det om at bevare ballonen i luften. 

 

Udarbejdet af gruppe 7: Daniel, Clara, Eva, Michael og Simone
puce17-sb02