I nutidens storbybillede, ses mange mennesker, der haster travlt afsted.Biler, som holder i kø blandt de mange, høje og tæt belagte bygninger. Omgivelserne er hårde af beton, mursten og brosten og underlaget er jævnt af asfalt. Der er ikke meget tilovers for fantasien. Forskning viser at naturen har særlig indflydelse på menneskets sanser og nervesystem, idet naturen er menneskets naturlige habitat, og deraf kan udgøre en oplevelse af forbundethed. Når mennesket f.eks. oplever vindens raslen i træerne, solens varme stråler i ansigtet, jordens bløde underlag eller efterårets kolde vind, styrkes oplevelsen af at være forbundet, idet naturen styrker sanserne og bidrager til balancen i nervesystemet.

Mål og rammer
Social- og specialområdet har en bred målgruppe af mennesker med forskellige behov og udfordringer samt stor aldersforskel. Derfor har vi valgt en aktivitet, hvor der er mulighed for at tilpasse den efter målgruppens potentiale. Som udgangspunkt for aktiviteten, har vi valgt målgruppen anbragte børn og unge, og derfra tilrettelagt aktiviteten ud fra de pågældende muligheder. Børn i en udsat position har ofte brug for trygge og forudsigelige rammer, som er overskuelige og noget de kan magte. Derfor har vi valgt at tilrettelægge aktiviteten efter dette, og valgt at aktiviteten (til en start) ikke skal have for mange led, men omvendt være en aktivitet, hvor de kan gå til og fra, uden at det har betydning for de andre børn og udførelsen af aktiviteten. Desuden har vi valgt, at aktiviteten ikke skal bære præg af konkurrence, men i stedet en samarbejdsøvelse. 

Formålet med aktiviteten for denne målgruppe er bl.a. at give børnene og de unge nogle gode oplevelser med naturen, hvor de kan få lov til at bruge deres sanser. Når et menneske får lov at danne sig sansemæssige erfaringer, bliver der skabt rigtig gode forudsætninger for læring og udvikling, som de kan tage med sig videre i livet. 

Desuden at skabe læring om naturen på en anden og mere kreativ måde, hvor børnene får lov til at stå med materialet i hånden. Børnene skal reflektere over, hvad de selv mener er natur, og hvad der bestemt ikke er natur. Det kan åbne op for diskussion, hvor børnene har mulighed for at dele deres egne erfaringer og oplevelser med naturen. 

Vi vil i løbet af aktiviteten forsøge at stille os nysgerrige sammen med børnene og de unge, samt være undrende sammen med dem. Vi vil forsøge at lytte til deres ideer, og ikke blot give dem et svar. 

Aktiviteten er tiltænkt til en mindre gruppe, idet det som tidligere nævnt er en målgruppe, som har behov for forudsigelighed og overskuelige rammer. Derfor vil deltagerantallet være omkring fem-syv personer.

Indhold
Beskrivelse af aktiviteten/processen/tiltaget
Denne aktivitet har særligt fokus på følesansen og det kognitive aspekt, idet én person fra gruppen, skal stikke hånden i sansekassen, og forklare de resterende på holdet, hvad personen føler på. De andre deltagere skal gætte, hvad personen mærker. Personen må ikke fortælle de andre, hvad der præcist er i kassen, men skal i stedet beskrive, hvad der mærkes på i sansekassen. Eksempelvis, hvis der lå en sten i sansekassen, kan personen beskrive på følgende måde: “hård, tung, rund osv.”. Det kognitive kommer af at personen skal kunne sætte ord på, hvad hans/hendes følesans fortæller om genstanden, og kunne formidle det til de andre i en grad, så de kan gætte det. 

Faglige og didaktiske overvejelser
De seneste 5-10 år er opmærksomheden på naturtilknytning vokset. Dette kunne muligvis skyldes at vi befinder os i en samfundssituation, hvor klimaforandringer, miljøproblemer osv. fylder utrolig meget. Det er svært at sige om der findes en løsning på disse udfordringer, men et godt sted at starter er ved at have fokus på naturtilknytningen. Det er særligt vigtigt at fremtidens voksne får en tæt relation til naturen, så de den vej igennem forhåbentligt kan forsøge at værne om den. Derudover har naturen en lang række andre positive effekter på børn, som bl.a. Læring og sundhed. Derfor vil vi igennem vores aktivitet have fokus på naturtilknytning, og skabe nogle gode, spændende og sjove aktiviteter med fokus på naturens elementer.

Anika Jørgensen, Cecilie Bjerrum og Ditte Lodahl 

Kilder:

  • Dansk Friluftsliv (2021). Naturforbundethed. 
  • Lasse Thomas Edlev. (2021). Natur og miljø i pædagogisk arbejde.

puce20-nu01
puce20-nu01