Kristina Johan (101171237), Michelle Pedersen (paed185099)og Natasja Jensen (paed185187)

Specialisering: Social- og specielområdet

Målgruppe: Udsatte børn 8-12 år

Som kommende social- og special pædagoger har vi tænkt i muligheder for at bruge naturen som lærerum, vi vil gerne skabe en legende tilgang til naturen med sanserne i fokus. Hvordan kan man som barn eller ung indenfor social og specialområdet opleve naturen på en lærerig og nysgerrig måde med henblik på sanserne? Hvad kan ses, høres, lugtes, føles og smages i naturen? I det pædagogiske arbejde, har sanseintegration og sansning en stor betydning i forhold til, hvordan børnene og de unge oplever sig selv og de omgivelser de befinder sig i.

Ifølge Søren Bentsen er der 4 dimensioner som augmenter for at inddrage natur og udeliv som læringsproces. Den etiske dimension, handler om at lære børnene og de unge at handle ansvarligt i forhold til natur og samfund. Videns dimensionen handler om at børnene og de unge får en øget forståelse og bevidsthed om naturen. Sundheds dimensionen handler om at, arbejde med kropslige aktiviteter med naturen i fokus og kan ses som en sundhedspolitik. Den æstetiske dimension er med til at styrke børnene og de unges evne til at opleve og være i naturen, det kan siges at være det optimale udfoldedes rum for børnene og de unge.

På vores valgfag natur- og udeliv har vi været på forskelige oplevelser rundt omkring på forskelige naturområder, hvor sanseintegration har fyldt meget. Nogle af de ture, som har gjort sanseligt indtryk på os beskrives nedestående.

På vores første tur til Naturcenter Amager Strand, blev vi beriget med en oplevelse hvor vi skulle på ’’krabbejagt’’, her blev vores føle og synssans sat i spil. Vi skulle have vaders på og kigge i undervands kikkert, hvor vi skulle lokalisere forskelige havdyr, hvorefter vi skulle studere dem.

Turen til Naturcenter Vest Amager, blev vi introduceret til begrebet ’farlig leg’, hvor vi skulle lære at bygge et bål og snitte, her blev vores føle, lugte, og synssans bragt i spil, samt vores sympatiske og parasympatiske nervesystem.

Anden gang vi skulle til Naturcenter Vest Amager, skulle vi på en længere cykeltur igennem Danmarks største Birkeskov, vi skulle finde vej via kort, hvorefter vi skulle høste bær i naturen som skulle omdannes til syltetøj, og til sidst var der en mulighed for en dukkert i havet. Alle sanser kom i spil på denne tur, da vi bl.a. skulle finde vej, smage på syltetøj, bade, lugte til bål og høre bålets knitre og fuglene kvidre.

På vores friluftstur til Harreskoven Gisselfeldet, blev alle vores sanser blev bragt i spil. Vi skulle bl.a. bygge vores egen bivuak, snitte pløkker til den, og kløvebrænde til bålet, hvor vi skulle lave vores egen mad.

Turen til Dyrehaven Ulvedalene, blev vi introduceret til alle vores sanser, vi hørte bl.a. kronhjortene i brunst, hvor stort set alle sanser var i spil, vi skulle se, lugte og lytte til dem. Derudover lavede vi forskelige aktiviteter, bl.a. hvor vores smags, syns- og lygtesans blev bragt i spil med forskelige former for vand.

Overstående oplevelser har gjort os optaget af, hvordan sanser har en påvirkning på vores børn og unges læring. Ifølge neurobiolog Theresa Schilhab, mener hun at, vi lære bedre ved den implicitte viden altså det som opleves uden om sproget, som fx konkrete oplevelser og konkrete genstande.  Hvorimod den abstrakte viden altså den eksplicit viden, ofte er uproduktiv og hurtigt forsvinder hvis den ikke er meningsfuld for det enkelte barn eller ung. Derfor tænker vi at sanserne er ideelle for vores børns læring. (Fugl, 2009)

Dr. A. Jean Ayres var den første til at beskrive begrebet sanseintagration, hun understøtter vigtigheden i brugen af alle sanser, og at det forenes til en helhed. Sanserne bruges konstant og bruges til, at navigere efter for at kunne styre vores krop og interagere med vores omverden.

I forbindelse med vores aktivitet ’’Sansekasser’’ har vi valgt at bruge Brostrøms didaktiske model til at sætte vores aktivitet ind i. Dette har vi gjort, fordi det hjælper os til at indfange de forskelige processer før, undervejs og afslutningsvis i aktiviteten. Vores aktivitet tager udgangspunkt i naturen som læringsrum, vores målgruppe er en lille børnegruppe i alderen 8-12 år, som alle er anbragt udenfor hjemmet. Disse børn har alle fået mulighed for at lege med deres sanserne ved vores 5 føle sanser.

Til seminardagen vil vi komme med vores bud på dele af aktiviteten, som rummer både natur og udeliv og alle sanserne. Vi tager udgangspunkt i at første del af vores aktivitet er lavet forud for seminardagen, og vores medstuderende skal nu prøve kræfter af, med sansekasser og vi vil supplere med Brostrøms didaktiske model. Vores overvejelser kan videreføres til pædagogisk praksis.

Litteratur:

Fugl, Marie (2009) Det jeg sanser, husker jeg.

Pedersen, Bente; Brodersen, Anne (1995) grundmotorik, testning og træning. Forfatterforlaget.

Bentsen, Søren (2009) Friluftsliv: natur, samfund og pædagogik. Munkgaards Danmark.

 

 


puce18-nu03