Målgruppen vi har arbejdet med er udviklingshæmmede med varigt fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse på et §104 tilbud.

 

Aktivitet :

Vi ønsker at udfører en aktivitet som involverer sansekasser med indhold af ting der findes i naturen. Vi vil samtidigt med sansekasse aktiviteten snakke om hvad vi finder i kasserne og hvorfor det er relevant at rykke grænser.

Da flere af borgerne i målgruppen er kørestolsbrugere og/eller svagt gående, er det vigtigt at være opmærksom på at der kan opstå visse komplikationer ved at skulle planlægge en tur ud af huset. Derfor synes vi at det er vigtigt at sætte fokus på aktiviteter hvor naturoplevelsen kan bringes indenfor

 

Formål med aktivitet :

Formålet med denne aktivitet er at rykke grænser. Det at rykke grænser kan være en god vej til succesoplevelser som kan være med til at styrke selvværdet. Vi mener naturen er en oplagt arena at udforske egne grænser.

Ellen Beate Sandseter siger dette om det at rykke grænser ”for at børn skal kunne udvikle sig er de afhængige af at få lov til, at prøve grænser af og gøre ting der er nye og spændende, og hvor udfaldet er lidt uforudsigeligt. Spændingen driver dem til erkendelser af hvilken slags kompetencer de har i forhold til de udfordringer der er i deres miljø.”

Selvom citatet omhandler børn skal man være opmærksom på, at flere af borgerene ikke har haft mulighed for disse oplevelser som børn, og derfor vil det stadig kunne gavne dem nu.

Derudover er formålet også, at give borgerne en mulighed for at forholde sig til egne grænser samt at få rykket nogle af dem. Det skal også give dem mulighed for, at styrke deres selvværd, selvtillid og selvopfattelse i form af nogle oplevelser udover det sædvanlige og som kan give dem gå på mod i forhold til fremtidige udfordringer.

 

Formidling :

Vi synes at det er vigtigt at borgerne er velforberedte og bliver godt introduceret til aktiviteten grundet de psykiske lidelser brugerne lever med indenfor eksempelvis autismespektrum.

Når aktiviteten er i gang vil det være oplagt at få en snak om de ting sansekasserne indeholder og få en snak om hvor i naturen tingene findes og hvilke funktioner disse kan have i naturen.

Efter aktiviteten ville det give mening at snakke om grænserykning og hvilke følelser brugerne får når de har hænderne i sansekassen, altså at give dem en mulighed for at sætte nogle ord på følelsen hvis det er muligt.

Benjamin Hultquist Hansen, Christoffer Jørgensen, Mohammad Nabhani, Mads Meldgaard.

CPE15o-NU11
CPE15o-NU11
CPE15o-NU11
CPE15o-NU11
CPE15o-NU11