På baggrund af valgfaget sundhedsfremme og bevægelse har vi valgt at fokusere på kropslighed og sanser. Vi har derfor udformet en aktivitet som vi inden seminardagen har afprøvet i en børnehave med en børnegruppe.

 

Aktiviteten handler om at stimulere forskellige sanser og skabe tillid, tryghed og samarbejde mellem vores målgruppe som består. Brugergruppen deles så vidt muligt op i to lige store hold, som skal konkurrere mod hinanden. Vi har vurderet at det vil være mest hensigtsmæssigt at have ti-tolv børn med i aktiviteten, i forhold til det antal studerende der skal præsentere, igangsætte og udføre aktiviteten.

 

En person fra hvert hold ser et billede af en genstand, inden de skiftevis får bind for øjnene. Med hjælp og vejledning fra en medspiller, skal personen gennem en 5 meter lang bane med forhindringer. Forhindringerne kan bestå af kegler, som man skal gå uden om og liggende hulahopringe som man skal hoppe ned i. Når de har passeret forhindringerne, mødes de af en kasse med forskellige genstande. En af disse genstande er den samme som de så på billedet før de fik bind for øjnene. Det gælder så om at føle sig til den rigtige genstand, hvorefter man må tage bindet af og løbe tilbage til sit hold med genstanden og klappe den næste medspiller i hånden.

Vi har valgt at fokusere på sanser da god sanseintegration er en forudsætning for barnets/brugerens udvikling af leg og læring, da det gør os i stand til at bruge kroppen effektivt.

Vores overordnet mål med aktiviteten er at børnene/brugerne får stimuleret deres sanser, med særlig henblik på de primære sanser og sekundære sanser, der henholdsvis indebærer den vestibulære/balance sansen, den kinæstetiske/muskel-led sansen, den taktile/føle sansen samt høresansen og lugtesansen.  Derudover har vi nogle delmål som har fokus på sociale relationer herunder samarbejde, forøge tilliden og tryghed blandt børnene/brugerne imellem, samt øge kommunikationsevnerne.

 

Kravet til os studerende der er med i aktiviteten er at vi udstråler engagement, lyst og skabe en indre motivation blandt børnene. Aktiviteten skal formidles ved at pædagogen går foran, ved siden af og til sidst bagved børnene/brugerne. Vi vil altså først vise hvordan aktiviteten skal udføres. Dog kan udfordringen ved denne formidling være, at man kan komme til at skabe en forståelse af at aktiviteten kun kan udføres på en bestemt måde. Derfor er det vigtigt at pointere over for målgruppen, at aktiviteten kan udføres på forskellige måder i forhold til hvordan man kommer igennem forhindringsbanen. Hvis det er nødvendigt, vil vi gå ved siden af når vi vurdere at deltagerne har behov for støtte. Vi vil undervejs være opmærksomme på de tegn som deltagerne udviser, for at kunne opfyldet målet med aktiviteten. Hvis vi vurdere at deltagerne er i flow, vil vi nøjes med at gå bagved og observere.

Rammeforudsætningerne for at kunne udføre aktiviteten, kræver et lokale som har god størrelse, med plads til kropslig udfoldelse. Det er dog muligt at justere i aktivitetens form, således at, forhindringsbanen f.eks. kan være mindre så det bliver tilpasset det lokale man har til rådighed.

 

Vi er i gruppen delt op i to specialiseringer fra henholdsvis dagtilbud og social/special, hvilket betyder at vi tilpasser og ændre i aktiviteten alt efter vores målgruppe.

 

Soraya Medina Javanmiri – gruppe 2 (SOS)

Mathias Krøyer Petersen – gruppe 2 (SOS)

Emmelie Berg – gruppe 1 (DA)

Stine Bregninge – gruppe 1 (DA)

Rebecca Joanna Daniels – gruppe 1 (DA)
pucf17-sb05
pucf17-sb05