sansemotoriskbane – En leg med sanserne

Indledning

Et typisk tegn på børn med sanseudviklingsvanskeligheder er, at det tit dem der er hyperaktive, sensitive og ofte kede af det. Hvis man ikke arbejder med at stimulere sanserne og får de sanseindtryk som kroppen har brug for eller hvis man får overstimuleret sanseindtrykkene, kan det skabe både fysisk og psykisk mistrivsel. Ifølge den amerikanske ergoterapeut, uddannelsespsykolog og talsmand for personer med særlige behov, Anna Jean Ayres, sker sansemodningprocessen fra barnets fødsel frem til 7-årsalderen. Sanserne er grundlæggende for vores mulighed for at opleve og forholde os til verden og det er derfor vigtigt at arbejde med sanseudviklingen i denne modningsproces, da det er vanskeligere at udvikle kroppens sanseintegration på senere stadier i livet, også selvom det er vigtigt, at man i de senere livsstadier fortsat arbejder med at stimulere sanserne for at udvikle og vedligeholde dem. Som sagt er det dog ifølge Anna Jean Ayres vigtigt at starte tidlige, da “indtil 7-årsalderen er hjernen først og fremmest en sansningsbearbejdende maskine.”(Ayres, Sanseintegration hos børn, 2007, s.28) .

De 7 sanser:

Vi oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Et menneske har i alt 7 sanser, og det er igennem bearbejdelse af information fra disse, vi oplever og forholder os til verden. vi har i alt 7 sanser:

Den visuelle sans (synssansen)

Den auditive sans (høresansen)

Den olfaktoriske sans (lugtesansen)

Den gustatoriske sans (smagssansen)

Den vestibulære sans (labyrint- og ligevægtssansen)

Den taktile sans (berørings- og følesansen)

Den proprioceptive sans (muskel-ledsansen, stillingssansen og det kinæstetiske (‘bevægelsessansen’)).

Mål:

Målet med vores aktivitet er, at igangsætte og gennemføre en sundhedsfremmende leg, med høj bevægelighed og hvor sanserne kommer i spil. Dette vil medvirke til at understøtte den deltagendes sundhed, livskvalitet, trivsel og muligheder for kropslig udfoldelse. Her sætter vi fokus på at alle bliver motiveret til at deltage uden ubehag, vil have medbestemmelse for at styrke den indre motivation og komme i flow, således at alle er engagerede og har en fokuseret opmærksomhed. Flowtilstanden giver muligheder for forbedret læring og hukommelse.

Læreprocessen:

Læreprocesser er afgørende for den personlige udvikling og for at fremme denne, er det vigtigt, at de deltagende oplever en fælles glæde, får styrket deres sociale kompetencer gennem samarbejde,  får stimuleret deres sanser og har medbestemmelse i aktiviteten for at få bedre sanseintegration og kropsbevidsthed. Sanseintegration kan ses som en forudsætning for udviklende leg og læring.  Deltagernes sociale relationer kan styrkes, da vi har valgt at banens dele skal gennemføres med en makker for at styrke deltagernes sammenhold og samarbejdsevne.

Aktiviteten:

Aktiviteten tilegner nu sig både voksne og børn, da vi har justeret i aktiviteten (den sansemotoriske bane) og gjorde den mere udfordrende.  Alle skal to og to samarbejde om at komme igennem den sansemotoriske bane. Banens elementer kan gennemføres på den deltagernes præmisser, da det er vigtigt for os at I også får noget selvbestemmelse. Det vigtigste er, at alle er trygge ved udførelsen, har det sjovt og får en god oplevelse.

Gennem banen vil der være mulighed for at bl.a. stimulere den samlede balancesans, ved at forcere banens elementer. Den vestibulære sans (labyrint- balance- og ligevægtssansen) og den kinæstetiska sans (muskel-ledsansen, stillingssansen, proprioceptive sansen) vil særligt blive udfordret på de større ‘forhindringer’ og taktile sansen (berøringssansen og følesansen) kommer i spil ved mødet med sanse kasserne og massagen som er den sidste del af vores bane. Mundmotorikken og smagsansen bliver også stimuleret, da deltagerne får lov at smage på forskellige mad med forskellige former, mens de lukker øjnene. Vi har bevidst lagt massage som det sidste i vores aktivitet da Arousal niveauet vil dermed dæmpes hos deltagerne. Arousal niveauet kan påvirkes både fra alle 7 sanser samt de sanser, følelser, stemninger der er i spil under aktiviteten. Reguleringen af Arousal niveauet sker automatisk  fra et højt til et lavt niveau eller omvendt . hos nogle kan reguleringen være en udfordring her kan massage være en god måde at dæmpe Arousalet på.

Rekvisitter:

Banen vil være opbygget af hulahopringe, balancebomme, forskellige gymnastikbænke, sansekasser  med forskelligt indhold og afslutsningvis vil der være beroligende massage. mad med forskellige former

 

Udarbejdet af Assra kassem, Kasper Gøhler og Evald Nielsen

puce17-sb02
puce17-sb02
puce17-sb02
puce17-sb02
puce17-sb02
puce17-sb02
puce17-sb02