Vi har valgt at tage udgangspunkt i en sansemotorisk forhindringsbane, hvor vores fokus vil være bevægelse og sansemotorik. Aktiviteten vi har tilrettelagt vil have forskellige forhindringer, som skal gennemføres af målgruppen. Disse forhindringer skal stimulere både børnenes motorik, samt de kinæstetiske-, taktile- og vestibulære sanser – ergo sansemotorikken. Under vores aktivitet vil vores fokus primært været på balancen og koordinationsevnerne hos målgruppen. Formålet med vores aktivitet er, at få styrket, udviklet og stimulere målgruppens sansemotorisk færdigheder. Dette gør vi med henblik på, at målgruppen har forskellige forudsætning motorisk, og vi ønsker at stimulerer disse gennem sansemotoriske forhindringer.

Deltagere og målgruppe 

Vores aktivitet er målrettet indskolingen, mere konkret 0-1. klasse (5-8 års alderen). Aktiviteten er tilegnet og oplagt i forbindelse med idræt i skolens undervisning, derfor vil antallet af deltagere være tilsvarende til en normal folkeskoleklasse (20-25 elever). Tilsvarende vil man også, kunne justere aktiviteten, så den er tilpasset en ældre eller yngre målgruppe.

Rammer og materiale 

Til udførelse af forhindringsbanen vil vi benytte en gymnastiksal, hvor der mulighed for stor kropslig udfoldelse, samtidig med at det giver mulighed for opstilling af mange forskellige forhindringer. For at stimulere de forskellige sanser motorisk vil vi benytte os af følgende redskaber: 

 • Balancebræt (stimulering af taktilsansen) 
 • Kegler 
 • Hulahopringe 
 • Madrasser 
 • Plastrør (til at kravle igennem) 
 • Træbænk

Vi opstiller en forhindringsbane, hvor der kommer til at være forskellige forhindringer, der skal gennemføres – det er blandt andet  til at være hulahopringe, balancebrætter og balancestang. Til at starte med vil vi gennemgå og demonstrerer de forskellige forhindringer. Dette vil også være nødvendigt, når aktiviteten skal udføres med den førnævnte målgruppe. Forhindringer bliver opstillet således: 

Forhindring 1. Balancegang på træbænk, her skal man afprøve sin balancen. 

forhindring 2. Hoppe igennem hulahopringe / Hoppe fra hulahopring til hulahopring med samlet ben. Her får mulighed for at gøre brug af sine muskel og ledsans.

Forhindring 3. Slå to kolbøtter efter hinanden på madras. 

Forhindring 4. Her skal man hoppe fra post til post, uden at ramme jorden. 

Forhindring 5. Slut af med at kravle igennem et plastikrør.

Faglige og didaktiske overvejelser

Igennem vores aktivitet har vi gjort os mange overvejelser omkring, hvordan man kunne skabe diversitet gennem forskellige typer af forhindringer, med henblik på at styrke og stimulere målgruppens sansemotorik. Det er nemlig gennem sanserne, at barnet ville kunne se sig selv i omverdenen, samtidig med at opleve og modtage feedback på resultat af bevægelser. Når der sker et samspil af sansning og bevægelse, vil barnet gradvist lærer mere om sig selv og omverdenen igennem nye erfaringer og udvikling – og der vil gradvist ske en udvikling i bevægelse repertoiret (Andersen & Brønsted, 2014).

Aktiviteter som børn deltager og indgår i, hvor de finder og oplever glæde, vil defineres som bevægelsesglæde. I pædagogisk praksis er det vigtigt, at man med kendskab til målgruppen planlægger og tilrettelægger aktiviteter, der er med til at  fremme børnene bevægelsesglæde (Jensen, 2020).

Vores didaktiske overvejelser har været præget af, hvordan vi bedst muligt kunne tilrettelægge aktiviteten for en 0-1. klasse, med fokus på sansemotorikken. Vi har dog overvejet hvordan aktiviteten kunne tilpasses og justeres, da der er stor fokus på det enkelte barns egen præsentationsevner – og vi mener dette kan indflydelse på motivation og den overordnet bevægelsesglæde. For at imødekomme netop dette, og have fokus på samarbejde eller fællesskabet har vi overvejet følgende: 

Fællesskabet: Forhindringsbane bliver gjort mere simpel, og vil i stedet fungere som en kombination mellem ‘tagfat’ og ‘jorden er giftig’. Her vil der være en mere legende tilgang til aktiviteten, hvor alle kan være med på lige fod og der ikke er fokus på det enkelte barns færdigheder. 

Samarbejde: Her vil der blive opstillet 3 identiske forhindringsbaner, hvor man er opdelt i tilfældige hold. Her gælder det om, at man i samarbejde med sin gruppe skal transportere  ærteposer fra start til slut, uden at tabe dem på vejen. Hvert gruppemedlem skal skiftevis igennem forhindringsbanen, hvor det hold med flest ærteposer tilbage har vundet.

Udarbejdet af
Döne Mermer – Paed205674
Nana Pankalla – Paed205225
Hold: SB02

Litteratur: 

 • Andersen, K. & Brøndsted, B. (2009). Leg så hjernen banker: Legebog for børnehavebørn. Frederikshavn: Dafolo.
 • Jensen, J. O. (2020). Bevægelsesglæde: Et fysisk, metafysisk, traditionsbundet og forpligtende fænomen. København: Hans Reitzels Forlag.

 • Børne- og undervisningsministeriet & Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). (2020). Krop, sanser og bevægelse: Vidn og inspiration til at arbejde med læreplansteamet. Lokaliseret den 17. oktober 2022 på: https://www.eva.dk/sites/eva/files/2020- 10/Kort%20om%20krop%2C%20sanser%20og%20bev%C3%A6gelse.pdf

   

 

puce20-sb02
puce20-sb02
puce20-sb02
puce20-sb02
puce20-sb02
puce20-sb02
puce20-sb02