Vi har været ude og lave en science didaktiske aktivitet med en børnegruppe på 3-4 år. Vores aktivitet havde til formål at styrke børnenes sanser gennem naturoplevelser og dermed skabe nogle udviklende øjeblikke.

Vi har selv tidligere i modulet, skulle ud og finde forskellige naturelementer, og derefter være nysgerrige omkring hvordan f.eks. bark kan forandres i frugtfarve. Det har vi ladet os inspirere af, og se hvordan børnene hver især ville reagere på sådan en aktivitet.

Vi ville gerne have børnene til, at tænke over hvad natur er og dermed sætte nogle tanker igang i forhold til børnenes nysgerrighed. Det gjorde vi ved at stille åbne spørgsmål og samtidig fange børnenes undren.

Ifølge Lasse Edlev skriver han: ‘’Naturoplevelser kan på denne baggrund siges at have stor betydning for almen dannelse som bærer af personlige, kulturelle og sociale værdier.’’ (Edlev, L., Natur og miljø i pædagogisk arbejde). Derfor mener vi, at vores aktivitet er vigtig for børnenes videre natur-og sanseudvikling.

I forbindelse med vores science didaktiske aktivitet, har vi valgt at bruge den dynamiske og situationsorienteret didaktiske model – nærhed didaktik. (Brostrøm, S. og Vejleskov, H. 2009)
Vi har valgt at arbejde ud fra den her model, fordi den indfanger mange af de processer som vi gennemgår i vores aktivitetsforløb. Med denne didaktiske model, kan vi bedre rammesætte aktiviteten og give os nogle bedre forudsætninger for vores evalueringsproces og fremtidige aktiviteter.

Aktiviteten
Hvert barn fik en pose, som de kunne fylde op med naturelementer. Vi gik en tur og endte ved et grønt areal, hvor vi stoppede, da vi kunne se en masse spændende naturelementer og mange muligheder for børnene. Da poserne var fyldt godt op, tog vi tilbage til institutionen, og fortsatte aktiviteten. Hvert barn fik en balje de kunne fylde op med deres naturelementer. Derefter eksperimenterede vi med almindeligt vand, kogende vand og saltvand, for at se om der skete en forandring. Vi oplevede at børnene reagerede forskelligt på aktiviteten.
Undrings spørgsmål: Til seminardagen er vi nysgerrige på, om vores medstuderende overhovedet undrer sig på samme måde som børnene i vores aktivitet. Og bliver de lige så undersøgende som vi oplevede, at børnene i vores aktivitet gjorde.

Det er med udgangspunkt i vores erfaringer fra forløbet i børnehaven, at vi har planlagt den aktivitet som de studerende skal arbejde med på seminardagen.

Litteraturliste

Edlev, L. T. (2015). Natur og miljø i pædagogisk arbejde.
Brostrøm, S. og Vejleskov, H. (2009). Didaktik i børnehaven – Planer, principper og praksis.

______________________________________________________________________________________________________

VK: Natur og Udeliv – Gruppe 3

Freja Brix Fransen – 101171017

Helene Alexandra Aas – 202163098

Cathrine Plambech Christensen – 101171684
pucf17-nu01