På seminardagen har vi valgt at have fokus på sanserne, i forhold til vores valgfag, Natur og udeliv. Vi mener, at sanserne er relevante at arbejde med inden for alle målgrupper, samt at sanserne kommer meget i spil, når man arbejder pædagogisk med natur og udeliv. Det er en af grundene til, at vi i vores gruppe mener at det er vigtigt at komme udenfor med vores målgrupper – for bl.a. at give de borgere vi arbejder med kendskab til naturen. Dette giver også mulighed for selvudvikling, og for selv at skabe erfaringer samt at få succesoplevelser i naturen. Desuden fødes mennesker med anlæg for sanser, som kan udvikles højt, hvis de stimuleres gennem opvæksten. Sansestimulering er derfor i vores perspektiv, en vigtig del af det pædagogiske arbejde (Edlev, 2015). På seminadagen vil vi fortælle om følgende ture:

 

 

Lejrtur, natteløb og synssansen
Vores hold har været på en Lejrtur, hvor vi overnattede i shelter, og nogen af os i bivuakker vi selv byggede. Lejrturens aktiviteter var bl.a. madlavning over bål, bivuak-bygning, og natløb. På turen var alle sanserne i spil, men især synssansen var i fokus da det blev mørkt.

Vidste du at: Det menneskelige øje er faktisk i stand til at behandle over 10 millioner impulser i sekundet.

 

 

 

 

Grænsekenderkursus- følesansen
Når man befinder sig i naturen, er der mange sanseindtryk der hjernen bliver mødt af. Nogle af disse indtryk får man fx gennem det at røre ved forskellige ting i naturen, og her bruger vi følesansen. På seminardagen vil der ift. at flytte egne grænser ved brug af følesansen være mulighed for at holde eller røre vandrende pinde, og i den sammenhæng mærke trykforskelle, struktur, eventuelle temperaturforskelle, hvor egne grænser er etc. ved berøring med dyret.

Vidste du i øvrigt, at vandrende pinde er i stand til at gennemgå en jomfrufødsel og således kan unger klække fra ubefrugtede æg.

 

 

Brunsttur i Dyrehaven – høresansen.
En sen oktober aften mødes holdet ved Dyrehavens indgang. Mørket er langsomt ved at falde på, og nattesynet tager langsomt til. Hjortene er i brunst, og vi skal (forhåbentlig) ud og høre kronhjortenes brøl. Alle sanser bidrager enormt meget til menneskers udvikling, læring, oplevelse og trivsel, men især høresansen spiller en vigtig rolle fordi sansen gør det muligt for børn at lære at forstå at tale og opfatte følelser.

Vidste du at: Hørelsen er den eneste af vores sanser, som konstant er aktiv.

 

 

Hønseslagtning – lugtesansen
Vores lugtesans blev sat på en prøve da vi var ved Utterslev mose til hønseslagtning. Vi fik til opgave at slagte, dissekere, tilberede og spise dyret. Lugten af blod fik mange til at få kvalme og tvivle på om de overhovedet ville spise dyret, efter der blev tilberedt til en fin hønsesuppe og det fik nogle medstuderende til at holde sig for næsen da de skulle spise hønsesuppen

Vidste du at: Vi har ca. 5 millioner lugtreceptorer i hvert næsebor.

 

 

Seminardag og pædagogiske overvejelser
På seminardagen, vil vi præsentere kasser, som indeholder remedier, som kan stimulere, og måske udfordre, forskellige sanser. Indholdet i kasserne vil bl.a. illustrere oplevelser vi har haft på vores valgfag. Aktiviteten har til hensigt, at få vores medstuderende til at reflektere over, hvordan de fremadrettet kan bruge naturen, som afsæt for at træne sanserne i deres pædagogiske arbejde. I vores perspektiv, kan denne aktivitet benyttes til at stimulere alle målgruppers sanser, aktiviteten skal bare ændres og tilrettelægges for bedst muligt at imødekomme de forskellige målgrupper samt individuelle behov. Vi vil desuden på dagen komme ind på faglige kernebegreber bl.a. friluftsliv og natursyn.

 

Puce17-nu02
Line Rebekka Gjøl – paed175544
Mohammad Shahin – paed175753
Martin Turan Gansler – paed175052
Julie Aagaard Kristensen – paed175262

Litteratur:

Edlev, T. L (2015). Sansning og naturerfaring. Natur og miljø i pædagogiske arbejde. Munksgaard

Madmodige børn (2019). Lokaliseret d. 22. oktober på:
http://www.smagforlivet.dk/sites/default/files/documents/SMAG05%20-%20Madmodige%20boern.pdf

Om hørelsen (2019). Lokaliseret d. 23. oktober på:
https://www.oticon.dk/-/media/oticon/main/pdf/denmark/om-horelse-og-horetab/cbr/om-hørelse-og-høretab.pdf

Synet, sundhed og forebyggelse (2019). Lokaliseret d. 23. oktober på:
https://www.zeiss.dk/vision-care/opdag-se-bedre/sundhed-forebyggelse/hvorfor-er-skarpt-syn-er-sa-vigtigt-.html
puce17-nu02
puce17-nu02
puce17-nu02
puce17-nu02
puce17-nu02
puce17-nu02
puce17-nu02