Modul I Opgave seminariedagen 23-02.18

Aktivitet: Sanserum 

Vi har taget udgangspunkt i målgruppen mennesker med multiple funktionsnedsættelser.

I Jürgen Habermas artikel ”System og livsverden ” fandt vi begrebet livsverden udfordrende at arbejde med i forhold til den givne målgruppe. Dette gjorde os nysgerrige på hvordan man i form af et sanserum kan arbejde med målgruppens livsverden i form af æstetiske elementer med henblik på at skabe en æstetisk lærings proces.
Vi har en forforståelse af at disse brugere med multiple funktions nedsættelser ofte får deres oplevelser igennem deres sanser. Igennem praksis erfaringer har vi tilegnet os viden om at mennesker med nedsat funktionsevne primært er meget behovsstyret og rent kognitivt ikke er særligt selvbevidste. Derfor er tanken bag vores aktivitet at bruge de æstetiske elementer til at bringe deres sanser i spil dette giver brugeren mulighed for at bearbejde sin livsverden igennem sanselige erfaringer.

Vi vil igennem vores sanserum præsentere dem for både dufte, musik, berøring osv. Dette kan være med til at opbygge selvfølelsen og styrke positive relations-erfaringer for den enkelte bruger. Dette kan også give os et bredere kendskab til den enkelte bruger, da vi igennem aktiviteten kan aflæse deres kropssprog, og derved fornemme hvilke sansninger der er rare. Sanserne er med til at forme brugerens referenceramme da sanserne for brugeren bliver det genkendelige og gøres til en del af deres livsverden.

På seminariedagen vil vi visualisere igennem vores aktivitet hvordan sanserne kommer i spil, og hvilke erfaringer man individuelt kan danne sig igennem disse sanseindtryk. Vi har på dagen forberedt noget musik der vil blive afspillet, samtidig med at der vil være en sansekasse, og aromaen fra duftelys man kan få lov at dufte til. Dette er for at virkeliggøre vores tanker bag aktiviteten, og for at give en fornemmelse af egen sansestimuli.

Ved at gøre brug af sanserummet Håber vi at kunne styrke målgruppen i at danne erfaringer og derved støtte deres individuelle livsverden.

Gruppe 6: Zerina Larsen og Patricia Lysholm

Litteratur

Habermas. J. (2004). System og livsverden. Columbus.

http://vbn.aau.dk/files/76334558/13Forskning_i_MT_boern_med_fpf.pdf
CPF16o-KK12