Sansestimulerende aktiviteter

Vi har i de sidste to moduler beskæftiget os med sundhedsfremme og bevægelse, og har haft fokus på at få en forståelse for aktiviteternes betydning i pædagogisk praksis. Vi har i den forbindelse lavet en sanseaktivitet, da vores erfaring er, at en del inden for vores brugergrupper ofte har motoriske og sansemæssige udfordringer, som i mange tilfælde påvirker borgernes trivsel i hverdagen. Aktiviteten er udført på et akut, – og observationshjem med en otte årig dreng med sanseforstyrrelser.

Vi har valgt at have fokus på de primære sanser – den proprioceptive sans, den taktile sans og vestibulærsansen – disse udvikles allerede i forsterstadiet, og er de vigtigste for barnets udvikling i forhold til grundmotorikken.

Den taktile sans,også kaldet berøringssansen, bruger vi til at mærke omverden med og til at genkende overflader. Den sidder i huden og følsomheden afhænger af tætheden af receptorerne. Receptorerne sidder tættest i fingrene, ansigtet og ved kønsorganerne.

Den proprioceptivesans, også kaldet muskel- led sansen, fortæller hjernen hvordan og hvornår vi bevæger os i forhold til vores omgivelser.

Vestibulærsansen, også kaldet balancesansen, sidder i det indre øre og skal sende beskeder til hjernen om at opretholde balance og kropsholdning i forhold til tyngdekraften (Aasborg 2013).

For at stimulere sanserne har vi valgt at tage udgangspunkt i snoozelprincipperne, som går ud på, at skabe et miljø hvis hovedformål er, at udvikle og stimulere sanserne. Vi har lavet et mindre snozelmiljø med sansestimulerende redskaber. For at stimulere den taktile sans har vi inddraget fjer, pensler og sand. For at stimulere vestibulærsansen har vi opstillet et balancebræt. Den proprioceptive sans bliver stimuleret ved små sansebolde som brugeren kan rulle på sig selv, samt at den professionelle kan massere brugeren med bolden, i et varierende tryk, hvis brugeren er tryg ved dette.

Martin Selligman’s terori om PERMA, positive emotions, engagement, relations, meaning and accomplishment, kan bidrage til en forståelse af, hvilke faktorer der er medvirkende til at skabe øget trivsel og livskvalitet (Selligman 2001). Sansestimulering bidrager bl.a. til meningsfuldhed, at mestre egen krop og i den forbindelse også andres hensigter i samspillet.
CPE16o-SB12