Sansetema

Vi har i modul H og I haft valgfaget “Natur og udeliv”. Dette er et overvejende praktisk modul, der kræver, at man ikke kun læser sig til tingene, men at man også afprøver dem. Man skal ud i naturen og gøre, røre og sanse!  Vi har derfor været på udfordrende og grænseoverskridende ture, hvor vi bl.a. har fisket, sovet i shelter, klatret i træer og været på et dyrehåndteringskursus i Zoo, for at flytte vores grænser. Vores viden er primært baseret på egne erfaringer, som vi bygger videre på, ved at tilegne os ny viden gennem udforskning af ny litteratur og aktiviteter med en pædagogisk tilgang.

Vi har haft fokus på at kombinere relevant teori til vores målgruppe, i forskellige aktiviteter og under forskellige vejrforhold. Det er vigtigt at have målgruppens forudsætninger og de upåvirkelige faktorer som bakker, myg, regnvejr etc., med i overvejelserne, når man planlægger, udfører og evaluerer de forskellige aktiviteter. Modulerne har givet os en større bevidsthed om naturens magi og hvordan den kan bruges som ramme ift. pædagogiske projekter.

Vores sanser lærer os meget om os selv og vores omgivelser, da de har en særlig betydning for vores hukommelse, for vores følelser og samspillet med verden og menneskene i den. Naturen byder på mange muligheder for at stimulere alle sanserne og derfor har vi valgt at arbejde med dem. Vi har 7 sanser, hvoraf de 3 primære sanser er ligevægts-, følelses- og muskel-ledsansen[1]. Vi har valgt at arbejde med følelsessansen ved at lave en genkendelsesleg.

Vi har lavet 6 forskellige føle/sansekasser, hvoraf fire af kasserne, vil indeholde ting fra naturen, som man kan føle på, sanse og se om man kan gætte, hvad der gemmer sig derinde. I de sidste to kasser, er der ting i, som ikke hører til i naturen. På denne måde, kan man starte en lille diskussion, om hvad der hører til i naturen og hvad der ikke gør.

For børnene kan det være sjovt at opleve, hvordan de forskellige ting føles, uden at de ved hvad de rører ved. Samtidig kan børnene overskride nogle grænser, ved at stikke hånden ind i kassen. Formålet med aktiviteten er at udfordre børnenes berøringsangst og at give dem en sansemæssig oplevelse. For børn der normalt ikke befinder sig i naturen, kan det være meget grænseoverskridende at skulle røre ukendte, beskidte og våde materialer. Derudover støtter arbejdet med sanserne, læringstemaet “den alsidige personlige udvikling”.

[1] http://www.groennespirer.dk/media/540287/sanser_i_naturen.pdf (med alle syv sanser ude i naturen – grønnespirer.dk)

 

Charlotte Bülow (102154727)
Lise-Lotte Engholm (102154777)
Marie Kaaber (102153584)
CPE15o-NU11