Sand mellem tæerne når vi er på stranden… ahh.. addr…juhuu. Det har de fleste af os en holdning til. 

Men har du prøvet at gå på bare tæer i en nåleskov, hvor stikkende grannåle og kogler ligger som et tykt tæppe under dine fødder?

 

Det er vigtigt, at arbejde med sanserne allerede fra børn er små, da sanseoplevelser er grundlæggende for læring om os selv og vores omgivelser. Ved at sanse får vi ny viden, og disse nye sanseindtryk lagres bedst i hukommelsen, hvis vi selv har haft “fingrene i det”. Det vi sanser, husker vi, og naturen er et oplagt sted at sanse i. Her bliver alle sanserne stimuleret, idet naturen byder sig til, og du kan gå lige til den. Børn er født nysgerrige, og de erobrer verden gennem kropslige sansninger, så man kan som pædagog følge børnenes spor ved at gribe denne nysgerrighed.  

 

Vi ved fra Friluftsrådets forskning, Børn gror i naturen, at mange børn i dag ikke kommer ud i naturen med deres forældre, og dermed ikke får de sansemæssige oplevelser, som naturen kan bidrage med. 

 

Bliver det så pædagogernes opgave at introducere børnene til naturen?

 

Vi har valgt, at lade naturen komme til institutionen, da vi ved at ikke alle har mulighed for at komme ud i naturen. Derfor har vi haft 9 forskellige naturelementer med ude i en vuggestue, hvor en gruppe børn blev opfordret til at tage sko og strømper af, og sanse de forskellige elementer med deres bare tæer. 

 

Det er naturligt for små børn at gå på bare tæer, og fødderne er et af de steder på kroppen, med flest følemodtagere. Via de bare fødder styrkes musklerne, balancen forbedres, kropskontrollen øges og sanserne skærpes. Hele grundmotorikken styrkes ved, at børnene får lov at gå med bare tæer, og i naturen er de mange forskellige underlag og niveauforskelle et godt rum for denne sansemotoriske stimulering. 

 

Vi vil på seminardagen udfordre vores medstuderende; vi skal alle have bare tæer. Det kan være grænseoverskridende for nogle, da vores fødder som regel er pakket ind i strømper og sko og ikke får lov at være “frie”. Det begrænser vores sanseindtryk, og da hver fod består af 26 knogler, 32 led og 20 muskler, kan vi med fordel få disse aktiveret. Fødderne er et fundament for resten af kroppen, så stærke fødder er med til at give en stærk krop. 

Vi vil gerne aktivere sanserne på en sjov og udfordrende måde, og vi har taget et udvalg af de 9 naturelementer med, som vi ved alle kender. Vi antager, at størstedelen af vores medstuderende har haft sansemæssige oplevelser med disse elementer, så vi har valgt at skærpe oplevelsen ved at fratage jer en af de 7 sanser. Tør du?

 

Amalie Pedersen

Maiken Jacobsen

Camilla Larsen
puce18-nu03
puce18-nu03
puce18-nu03