Valgfaget der får dig til at svede og grine

Igennem modul H og I – sundhedsfremme og bevægelse, har vi fået inspiration til hvordan man kan inspirere og motivere ens målgruppe til at bevæge sig hensigtsmæssigt, sanseligt og motorisk stimulerende. Vi har arbejdet med WHO’s sundhedsbegreb, som går ud på at sundhed er et fuldstændigt stadium af fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke kun fravær af sygdom og svaghed. Det er et bredt sundhedsbegreb, som fokuserer meget på det gode liv/livskvalitet. Vi har skabt diverse aktiviteter helt fra bunden, og afprøvet dem på tværs af holdet. Vi har på egen krop mærket, hvad det at være fysiske sammen gør for fællesskabet på ens hold, og arbejdet teoretisk med sammenhængen af fysisk udfoldelse og sociale relationer.

Vigtigheden af motorisk stimuli

Det er vigtigt at man fra barnsben får en alsidig motorisk stimulering, da en underudviklet motorik kan give barnet vanskeligheder med indlæring og sociale kompetencer, hvilket kan påvirke barnet resten af livet. Fysiske aktiviteter formår at samle en børnegruppe om en fælles aktivitet og kan være med til at åbne op for nye relationer og styrke fællesskabsfølelsen blandt børnene.

Rammerne er vigtige

Børn har forskellige forudsætninger når det gælder avancerede bevægelser, grundet deres mentale forestillingsevne og deres motoriske færdigheder. Nogle børn kan have svært ved kropsberøring, så dette skal man også være opmærksom på, som pædagog.

Slip dit indre dyr fri

I vil i løbet af seminardagen have mulighed for at slippe jeres indre dyr fri i en bevægelsesaktivitet, som vi har skabt, med udgangspunkt i alsidige kreative bevægelsesformer. Denne aktivitets målgruppe er børnehavebørn, fra alderen 3-5 år, men den er også udfordrende for voksne, som ofte er tilbageholdt af frygt for at give slip og udstille sig selv. Her får I mulighed for at agere som børn, som i mindre grad end voksne bekymrer sig om deres egen fremtoning i et givent fællesskab.

 

Vi glæder os til at se jer på seminardagen!

Med venlig hilsen Casper, Jonas, Ninna, Mette & Sarah.
CPE16o-SB14
CPE16o-SB14