PUCE21-SB01

Gruppe 1  – Oliver Winfield, Oliver Quistgaard og Sebastian Gustafsson

Aktivitet: Basketball

 

Vi kan opdele vores aktivitets begrundelsesgrundlag i to dele. Dels et lovmæssigt grundlag, som tager udgangspunkt i hvad er det egentligt vi oppefra er påtvunget at kunne tilbyde i hverdagen. Derudover er der det pædagogisk faglige grundlag som omhandler hvad er det egentligt i det pædagogiske arbejde der er på spil her, altså hvordan, og hvorfor er det her godt for børnene at være en del af.

Tager vi først fat i det lovmæssige er pædagoger uanset om det er i skole eller fritidshjemmet, underlagt folkeskoleloven. I folkeskoleloven kan man ift. Vores aktivitet argumenterer for at §15 som lyder

”Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen”

I det pædagogiske arbejde har vi flere ting på spil.

Dels tager vores aktivitet udgangspunkt i Griffins ide om at de eksekutive funktioner kan styrkes ved fysiske aktiviteter. De eksekutive funktioner som kan styrkes igennem aktiviteter, er ræsonnement, problemløsning og planlægning. I relation til EF kan vi i vores aktivitet sige at den indirekte styrkelse kommer gennem bevægelsesdelen af aktiviteten, altså helt lavpraktisk det at løbe frem og tilbage på banen, at kaste bolden osv. Det spændende ved vores aktivitet er at den direkte styrkelse af EF i vores aktivitet handler om mere end bare at være en god boldspiller. Da basketball er en sport med et stort individuelt fokus, men et endnu større holdfokus spiller EF en enorm stor rolle. Er du den dygtigste teknisk, men ikke besidder EF evnerne at planlægge og problemløse kommer du ikke særligt langt. Da det er et spil med et stort fokus på taktik, samt at være i stand til at ændre beslutning fra det ene sekund til det andet, kræver det en stor viden om spillet og dets taktikker. Derfor er EF en stor del af vores aktivitet, da det kognitive spiller en mindst lige så stor rolle i aktiviteten, som det fysiske gør.

Første gang vi prøvede vores aktivitet på vores klassekammerater, delte vi vores aktivitet op i tre dele. Første del med fokus på det fysiologiske, altså kondi, udstrækning, opvarmning osv. Anden del med fokus på træning af de tekniske aspekter af basketball, hvordan du skyder, afleverer, dribler osv. Afslutningsvist vil vores tredje del være et kampformat hvor fokus vil være på at få implementeret de tekniske aspekter der er blevet trænet i kamp, samtidigt med at få trænet de taktiske aspekter i basket, samt at få øvet regler. Dog kan det kun være et hvis udpluk af de valgte aspekter, da vi havde mere tid til at fremvise vores aktivitet i klassen, end på selve seminardagen.

Helt lavpraktisk er vores mål at give vores deltagere et indgående kendskab til spillet basketball. Hvordan spilles spillet, hvordan kaster, skyder og afleverer man, hvad er reglerne osv.

Derudover er målet for vores aktivitet, at vi gennem brugen af høj puls, vil forsøge at styrke vores deltageres EF, motivation, trivsel samt deres sociale færdigheder. Da basket, som tidligere nævnt, er en kognitivt udfordrende sport, vil det skabe yderligere gode forudsætninger for at vi kan opnå dette, samtidigt med at der også kommer en høj puls, hvilket øger forudsætningerne yderligere.

Vores faglige og didaktiske overvejelser, har været begrundet i folkeskolelovens §15, fortæller at man i undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen. Heraf fandt vi en bevægelsesaktivitet som passer på vores profiluddannelse på vores speciale, for så at gøre brug af en didaktisk model for at udføre aktiviteten. Heraf har vi selv ført logbog for at se udviklingen af vores kompetencer indenfor de forskellige aspekter i aktiviteten, men derfor også fået mere udbytte ved at prøve aktiviteten på flere deltagere end kun os tre som gruppen består af.

 
puce21-sb01