Slås kultur og vilde lege er ikke nødvendigvis en integreret del af de fleste institutioner. Flere pædagoger fravælger disse aktiviteter og afslutter vilde lege startet på børnenes eget initiativ, da de mener at de er konfliktoptrappende og oftest ender galt. Når børnene leger vildt, kræver det at de er kompetente nok til at afkode hinandens metakommunikative signaler, og derved forstå at de andre kun er simuleret aggressive (Rasmussen, Torben H. s. 95). Dette kan under ukontrollerede forhold misforstås og ende i konflikter, og derfor undlader nogle institutioner disse lege. I stedet bør vilde lege anses som et pædagogisk sundhedsfremmende redskab.

 

Vi har valgt at beskæftige os med den brede positive sundheds definition (Jensen, Bjarne B. s. 203) med fokus på trivsel herunder udvikling af handlekompetencer. Almen handlekompetence dækker over 4 grupper – kropslig, idrætslig, social og personlig kompetence (Rønholt, Helle s. 64). Handlekompetence danner en forståelse gennem erfaringer, og medvirker til at individet kan navigere og forholde sig til normer og regler, og derved kan indgå i forskellige sociale sammenhænge, altså almen dannelse (Rønholt, Helle s. 44).

 

Det er vigtigt at have en forståelse for egen krop og dermed kende egne samt andres grænser.

Vilde lege udfordrer børnenes grænser, og gør at de kan blive tvunget ud i pressede situationer hvor de føler sig usikre og skal derfor lære at håndtere egne følelser. Dette gælder både for såvel udad reagerende som tilbageholdende børn der skal lære at sige fra. Derfor er det vigtigt at have forståelse for spillet/legen og forstå regler/normer. Altså skal vi som pædagoger have gjort os didaktiske overvejelser over hvordan vi tydeligt kan vise og forklare aktiviteten. Derfor var det ideelt for os at benytte Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel.

Vi har valgt at bidrage til seminardagen med en praktisk aktivitet med fokus på overstående. Vores målgruppe er 3. klasse og aktiviteten kan forløbe over en periode med en diversitet af vilde lege. Den fremlagte aktivitet består umiddelbart af to hold med fem på hver, fordelt på fem kampfelter. I hvert kampfelt kæmper to personer om boldkontrol, derefter skal holdene via sammenspil forsøge at spille bolden til hinanden og score på de opstillede mål.

 

Denne aktivitet er et bud på vilde lege som kan modificeres afhængig af målgruppen.

 

 

 

     

 

SB14-GRP1

Thomas Panduro

Rued Wenzell

Mads Rahbek

Julie Lafrenz

Aleksander Poulsen

 
CPF16o-SB14