Har du lyst til at prøve noget nyt og udfordrende, så du kan opnå nye ’højder’. Så skal du komme ned i W4.16 og være med i vores klatreforløb.

Indhold:

Vi vil gerne give jer mulighed for, at blive udfordret sansemotorisk, styrkemæssigt og give jer bedre kendskab til jeres egen krop. Alt dette vil i blive præsenteret for på vores klatre workshop.

Til workshoppen vil i blive ført igennem tre stationer. Til at starte med vil der være noget opvarmning af led og muskler. Dernæst vil vi lave nogle små lege med inddragelse af slås kultur og øvelser med fokus på samarbejde. Til sidst vil vi dele jer ud på hhv. ribberne og klatrevæggen, hvor der vil være klatre lege med fokus på bouldering som klatre metode.

På klatrevæggen vil den primære opgave være en problemstilling som skal gennemføres ved, at følge en bestemt opstillet rute. Der vil være nogle ruter af forskellige sværhedsgrader, som der vil være mulighed for at vælge imellem. Disse ruter vil udfordre ens kropsbevidsthed og de primære nærsanser som er taktil, vestibulær og kinæstesisansen, samt hvordan samarbejde og coaching kan blive implementeret i klatring.

Aktiviteten på ribberne vil være en anden version af legen ”halefanger”, som er fangeleg hvor man skal fange de andres ”haler”. Fokusset på aktivteten i ribberne er igen kropsbevidsthed og de primære nærsanser. Men dog en simplere udgave end hvad der vil ske på klatrevæggen. Aktivitetsniveauet på ribberne er højere da det er et forum med elementer fra konkurrence, hvor der er inddraget modstandere for at øge puls og tempo. Hvor der i klatring, vil være fokus på individets egen præstation.

Målgruppe:

Målgruppen vi har fokus på er skole fritidsområdet, primært klubbørn i alderen 10-18, men aktiviteten kan ændres og tilpasses alt efter hvilken aldersgruppe man har at gøre med.

Rammeforudsætninger:

For at denne aktivitet skal kunne udføres ordenligt anbefaler vi at der medbringes tøj som man kan bevæge sig frit og behageligt i, samt eventuelt indendørssko eller anden form for sko, som f.eks. sneakers.

En lille gåde til højre benet 😉

Jeg har have uden vand, bjerge uden land, skove uden træer og byer uden mennekser, hvad er jeg?
CPF16o-SB12
CPF16o-SB12

CPF16o-SB12
CPF16o-SB12
CPF16o-SB12
CPF16o-SB12
CPF16o-SB12
CPF16o-SB12
CPF16o-SB12