I de seneste år, er der kommet mere fokus på science og at børn og pædagoger i dagtilbud, skal implementere naturvidenskaben som en del af dagligdagen. Men hvorfor arbejde med sciencepædagogik?

Science er en undersøgende og eksperimenterende tilgang, som vi kan bruge til at planlægge og udføre aktiviteter med børn under lærerplanstemaet natur og naturfænomener. Der er mange muligheder for aktiviteter og eksperimenter indenfor science, som vil fange børns interesse og som kan give dem mulighed for, at opnå en bedre forståelse for naturen, biologi, matematik, sundhed, fysik og kemi og herunder f.eks. elementer som vand, luft, lys og jord igennem deres underen og nysgerrighed (Broström, 2015).

Under mit feltarbejde i en børnehave, snakker en gruppe børn om at det blæser udenfor imens de tegner. Den ene dreng siger, at bladende bevæger sig fordi luften puster til dem og at det er efterår. Jeg spørger ham om man kan se luften og til det svarer han nej. Derefter spørger jeg ham, om der er luft herinde i rummet hvor vi er og de andre kigger undrende op og svarer nej. Jeg gik derefter ud på badeværelset og fandt nogle bleposer og spurgte dem, om vi ikke skulle undersøge om der var luft herinde og om vi kunne fange noget luft i poserne. Børnene fik en pose hver og løb rundt i alrummet for at fange luften. Flere børn kom hen for at kigge med og så bandt jeg en knude på posen, som nu var fyldt af luft. Børnene spurgte interesseret ind til hvordan luften nu ville komme ud og til det var mit svar… BANG. Jeg sprang posen mellem hænderne og børnene kæmpede herefter med at springe deres egen pose, så luften kunne komme ud igen. Bagefter snakkede vi om, hvad luft egentlig er for et mystisk element og at man kan stikke sin hånd lige igennem den uden at kunne mærke den, men at hvis man samler luften i posen og lukker det inde, så kan man pludselig godt mærke den.

Overstående er blot et eksempel på, hvordan man som pædagog kan gribe en situation og understøtte børns forståelse af naturen ved brug af science.
Man kunne f.eks. arbejde med temaet luft og igennem flere aktiviteter og ture undersøge hvad luft er og hvordan vi kan mærke, se og bruge luften i vores hverdag. Man kunne udføre små eksperimenter omkring luft, såsom at lave en tornado i en colaflaske, putte rosiner i danskvand eller lave en ballonraket og undersøge hvad der sker og overføre det til hvordan vi bruger sådanne teknikker i virkeligheden. Eller tage ud til Amager strandpark og se på alle flyvemaskinerne og snakke omkring hvordan luften kan bære tunge ting, såsom et fly eller hvordan oppustede balloner kan bære et menneske.

Valgfaget natur og udeliv giver et indblik i, hvor vigtig naturen er for børns læring, trivsel og udvikling og hvordan vi kan bruge naturen som et pædagogisk læringsrum.
Natur og udeliv rummer langt mere end sciencedidaktik og man opnår viden om hvordan man kan udvikle pædagogiske forløb med et naturvidenskabeligt udgangspunkt, om så det er inde eller udenfor. Valgfaget giver muligheden for at mærke naturen på egen krop, igennem flere undervisningsforløb hvor ’learning by doing,’ bæredygtighed, økologi mm. bliver relevante begreber og hvor grænser overskrides.

 

     

Science forsøg med luft
CPE16o-NU11
Gruppe: Katharina og Sofie
CPE16o-NU11