Portfolio 2

Natur, udeliv og bæredygtighed i et dagtilbud (3 – 6 årige)

Adam Bruun, Louise Gudmand & Simone Marinus

Kompetencemål: “Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle pædagogiske forløb med et naturvidenskabeligt udgangspunkt og med fokus på børn, unge og voksnes naturoplevelser, naturforståelse med uderummet som læringsmiljø.”

Dag 1:

 • Morgensamling kl 09:00
  • Intro af aktivitet og os selv (9 børn til morgensamling)
  • Hvad er naturmaterialer
 • 6 børn til aktivitet, 3 studerende
  • Studerende var deltagende med børnene (pædagogens positionering)
 • Endnu en samling udenfor, her talte vi om former, farver og størrelser
 • Indsamling af beholdere som naturmaterialer kunne være i
 • Indsamling af materialer
  • Sansning (hænder blev beskidte, våde, kolde)
  • Der blev sat ord på, hvad der var fundet
 • Halv afrunding (børnene begyndte at fryse, og/eller havde ondt i maven)
  • Løbende blev 3 af børnene sendt indenfor, de resterende blev ude lidt længere, indtil der var nok materialer

Dag 2:

 • Morgensamling
 • To “nye” børn var med i dag (6 børn i det hele)
 • Vi forsøgte at få matematisk opmærksomhed ind, ved at tale om former og farver og brug af naturmaterialer
 • Der var gennem hele aktiviteten fokus på at følge børnenes spor. Vores første idé med at få dem til at male dem selv var ikke det de havde lyst til. De endte blot med at male hvad de selv havde lyst til
 • Der blev blandet kul, knust kul, blandet naturmaterialer med maling, male med pinde, malingstryk med naturmaterialerne, malet med mudder (alt hvad børnene kom med af ideer)
 • “Kunstværkerne” blev lavet på karton som vi tog fra genbrugskassen i scienceværkstedet (vi anvendte kun genbrugs- og naturmaterialer, og maling fra dagtilbuddet)
 • Børnene afsluttede en efter en, omkring 10:15 gik første, og de sidste gik 10:40

 

Teori

På profilen; Natur og bæredygtighed, har vi en grundbog kaldet “Natur og miljø i pædagogisk arbejde” skrevet af Lasse Edlev. Heri er det beskrevet hvordan tidlige positive natur erfaringer, kan have grundlæggende betydning for fremtidig naturvidenskabelig interesse. ”Naturfaglig erfaring kan siges at være en forudsætning for at kunne arbejde naturvidenskabeligt og tage stilling til spørgsmål vedrørende eksempelvis naturens bæreevne, brug af teknologi og løsning af miljøproblemer.” (Edlev, 2015, s. 17)

Vi har derfor i vores aktivitet haft inspiration fra læreplanstemaet; Natur, udeliv og science. Som start har vi vægtet science-aspektet og matematisk opmærksomhed. I børnehøjde taler man bl.a. her om former og størrelser. I vores aktivitet talte vi om de naturmaterialer vi fandt sammen med børnene, der var god mulighed for sansning med naturen, som blev yderligere forstærket i forbindelse med regnvejret (Læreplan, 2022, s. 44)

“Det er ikke faglig matematik, vi taler om (…)” Dette citat er fra Thorleif Frøkjær og stammer fra Danmarks Evalueringsinstituts temahæfte om matematisk opmærksomhed i dagtilbudsarbejde (EVA, 2018, s. 4)

Citatet underbygger vores idé med aktiviteten, som netop var at få en dialog med børnene omkring deres oplevelse i naturen. Frøkjær beskriver i samme citat vigtigheden af pædagogernes nysgerrighed på børnenes nysgerrighed, og at understøtte børnene i deres interesse og forståelse.

I planlægningen af vores aktivitet havde vi skabt nogle rammer og ideer for udførelsen deraf, f.eks. hvilke naturmaterialer der kunne bruges, og det var tiltænkt at børnene skulle skabe dem selv ud af naturmaterialerne. Da vi indsamlede naturmaterialer var nogle af børnene meget optaget af mudder, og på baggrund af børnenes egne artikulerede holdninger (Warming, 2017, s. 20-25), endte vi med at inddrage mudder i aktiviteten.

På dag 2, hvor vi havde tiltænkt at børnene skulle skabe sig selv af materialerne, gav børnene udtryk for at de havde andre ideer og interesser, og igen valgte vi at følge barnets spor.

Litteraturliste 

Børne- og undervisningsministeriet. (2022). Den styrkede pædagogiske læreplan.

Danmarks Evaluerings Institut, Frøkjær, T., Andersen, M., & Björklund, C. (2018). Matematisk opmærksomhed. Børns fornemmelse for matematik.

Edlev, L. (2015). Natur og miljø i pædagogisk praksis. Munksgaard.

Mortensen, T., & Warming, H. (2017). Grundfaglig viden om pædagogiske miljøer og aktiviteter. Akademisk forlag.

 
pucf21-nu01