Science er en eksperimenterende tilgang af forskellige former for undren i børns hverdag. Ifølge Lars Østergaard er det væsentligt, at have en eksperimenterende tilgang. Han opdeler det i ni punkter: observere, undersøge, opstille hypoteser, eksperimentere, forudsige, planlægge, brug af udstyr/redskaber, drage konklusioner og konstruere. Disse punkter opstår ifølge Østergaard intuitivt i børns leg, og det er derfor vigtige faktorer for videre erkendelser og naturfaglig dannelse.

Pædagoger er i dagtilbud underlagt, at opfylde læreplanstemaer, som b.la. består af natur og naturfænomener. Man kan som pædagog planlægge forskellige eksperimenterende forsøg, med henblik på at styrke børnenes forståelse, for eksempelvis vand, luft mv. Science pædagogik lægger vægt på, at være eksperimenterende, legende og undersøgende. En af grundstenene for at science kan fungere i praksis, er at pædagogen skal kunne skabe en nysgerrighed hos børnene, og motivere dem til at deltage aktivt i deres egen læreproces. Der ligger derfor et ansvar i, at pædagogen skal kunne rammesætte, og formidle på en sådan måde, at det vækker interesse hos børnene.

 

      

Når man arbejder med science i praksis, er det primært for at skabe en grundforståelse og nysgerrighed hos børnene. Formålet er at eksperimenterne skaber grundlag for undren og videre refleksion, som fører til at børnene kan opleve nye erkendelser. Ifølge Bent Leicht Madsen opstår der nye erkendelser hos børn gennem en proces. Nye erkendelser opstår når en aktivitet bliver sanset, derefter sker der en bearbejdelsesproces hvor der bliver leget og genfortalt, som ender ud i nye erkendelser hos børn.

Vi har fundet det interessant at beskæftige os med de filosofiske teorier, som der ligger bag den naturvidenskabelige formidling. I kritisk teori opfattelse, tillægges både teori og praksis værdi. Praksis er teoriens medspiller, og resultat. Praksis er derfor en forudsætning for teorien. Vi benytter en bred opfattelse af didaktikbegrebet, da indhold og mål er justerbart i forhold til hvilken undren børnene får undervejs. Vi lægger vægt på læreprocessen, formidlingen og rammesætningen.

Vi har fundet disse pointer omkring science relevant i vores valgfag; natur og udeliv. Da vi synes science er et spændende, men overset felt blandt mange pædagoger.

  

Af: Betina Lauruhn, Fie Stevnsvig, Johan Kjær-Andersen & Line Hansen

CPF16o-NU11, Gruppe 6
CPF16o-NU11
CPF16o-NU11
CPF16o-NU11
CPF16o-NU11