Nanna, Oke, Johan, Emil og Tobias

Praksisudførelse og grundlag for aktiviteten ved seminardagen 

Vi har sammen med en børnegruppe arbejdet med begreberne tyngdekraft, acceleration og friktion ved forskellige forsøg rammesat og faciliteret af os, men først og fremmest udført og udforsket af børnegruppen.

Forsøgene blev udført i en skov, i nærheden af institutionen, med en stejl bakke som udgangspunkt. Det gik ud på at børnene på forhånd havde fundet en masse forskellige objekter fra legepladsen i institutionen, som de således skulle eksperimentere med, ift. bakkens hældning. I bund og grund skulle de undersøge, hvilke af objekterne der kunne rulle, og hvorfor de eventuelt ikke kunne.     

 

Aktivitet ved seminardagen 

Materialer: Pap (genbrug), tape, ståltråd, bordtennisbolde, legetøjsbiler, evt. andre objekter til at rulle ned. 

 

Vi har valgt en science-didaktisk tilgang med en hypotetisk undersøgelsesmetode. Vi har valgt at dele deltagerne op i mindre grupper, for at højne deltagelsesmulighederne for de enkelte. Denne didaktiske overvejelse er kommet på baggrund af vores tidligere forsøg med børnegruppen. Vi har yderligere gjort os tanker omkring, hvordan det legende element inkorporeres i en science/naturvidenskabelig sammenhæng, hvilket har ført os til selve aktiviteten at trille objekter. Det at man kan observere objekter, både små og store, trille hurtigt giver et mere legende element til en ellers mere naturvidenskabelig og deduktiv tilgang.   

Vores forsøg er rammestyret af os, men selve undersøgelserne og fremgangsmetoderne er op til de enkelte grupper, baseret på deres egen undren og nysgerrighed, bl.a. ved at deltagerne selv vælger objekterne og selv bygger ramperne. Desuden vil indbyrdes diskussion og refleksion i de opdelte grupper have betydning for fremgangsmetoden. Vi har valgt den aktive deltagermodel, da vi har gjort os overvejelser omkring hvor stærk en motivationsfaktor det er, selv at få lov at skabe udgangspunktet for undersøgelsen, hvilket er med til at skabe en indre motivation hos deltagerne. Vi har desuden gjort os overvejelser omkring eventuelle tilpasnings- og udviklingsmuligheder af aktiviteten, skulle vi miste deltagernes opmærksomhed. De fysiske rammer medbestemmes af deltagerne, da brugen af borde, stole eller andre remedier er tilladt, men op til de enkelte grupper.  

 

Tilpasningsmuligheder (som også kan tilføjes ved et længere forløb) 

  • Indsætte et ‘mål’ 
  • Vælge forskellige objekter 
  • Få objektet til at skifte retning undervejs 
  • Begrænse deltagernes bevægelse (bindes sammen, må kun bruge venstre hånd eller lign.) 
  • Begrænse deltagernes samarbejdsmuligheder på anden vis (Må ikke snakke, må kun hviske lign.) 
  • Skal kunne bevæge rampen i aktion / Rampen skal kunne stå selv 
  • M.m. 

 

I forhold til seminardagen har vi måtte tilpasse aktiviteten en hel del. Først og fremmest har rammerne omkring seminardagen gjort at vi måtte rykke aktiviteten indenfor, hvilket præsenterede den første udfordring, nemlig at finde en bakke. Her valgte vi i stedet at deltagerne skal kreere deres egne ‘bakker’ i form af forskellige ramper, som således bliver udgangspunktet for at undersøge tyngdekraft, acceleration og friktion ved brug af forskellige objekter. 

Her har vi yderligere været udfordret ift. seminardagens tidsforhold da bygningen af ramper hurtigt kan tage meget af tiden, og vi kan risikere at vi ikke når at afprøve dem. Modsat mener vi, at man ved selv at bygge ramperne i højere grad lægger op til en større indre motivation til også at arbejde med projektet i længere tid i en institution. Vi har derfor valgt at forberede pappet, så man hurtigere kan komme i gang, og der arbejdes altså med klargjorte materialer. 

 

Formidlingen af aktiviteten vil starte med en kort præsentation af vores aktivitet med børnegruppen. Dernæst vil vi gå ud i studiegrupperne og så bliver aktiviteten præsenteret ved ‘byggestationerne’. Efter aktivitetens udspil og eventuelle refleksioner, diskussioner og ændringer undervejs, samles vi alle igen for at følge op på aktiviteten. Her lytter vi til vores medstuderendes refleksioner og didaktiske perspektiver omkring aktiviteten, hvorefter vi perspektiverer til, hvad vi er kommet frem til med børnegruppen.  
puce18-nu01