Projektets titel: Det himmelblå rum
  Vision:

Hvad drømmer i om at gøre muligt? Hvad brænder i for at realisere?

 

Vi drømmer om at skabe et bedre et fællesskab brugerne imellem, samt skabe en mere hjemlig atmosfære.

  • At skabe et fælles rum der indbyder til hygge og aktiviteter. Samtidig skal rummet indbyde til kreative aktiviteter samt have flytbare møbler, således det er muligt at benytte rummet til gymnastik.
  • At brugerne føler sig repræsenteret i det nye rums udtryk.
  • Styrke det nuværende fællesskab og øge brugernes livskvalitet.

 

  Projektets baggrund:

Beskrivelse af eventuel historik for projektet. Det kan være beskrivelse af en problemstilling. Det kan være beskrivelse af resultatet af forundersøgelser, som har ledt frem til et projekt.

 

Brugerne har ikke et hjem men en bolig. Brugerne har selv udtalt at de ønsker mere varme og hygge i varmestuen. På baggrund af det, vil vi ændre de fysiske rammer og gøre varmestuen et mere indbydende rum med plads til hygge og  fælles aktiviteter.
  Formål:

Beskrivelse af hvorfor projektet igangsættes. Og for hvem?

 

Projektet igangsættes for brugerne af varmestuen, på baggrund af brugernes efterspørgsel om mere varme og hygge.

Ansatte i Kirkens Korshær har også efterspurgt et rum, hvor der er mulighed for kreative udfoldelse samt plads til almindelig- og lungegymnastik.

  Målgruppe:

Beskrivelse af hvem der får gavn af, at projektets igangsættes.

 

Det gør brugerne af varmestuen i Kirkens Korshær. Målgruppen er udsatte voksne, og de fleste er kendte af personalet og kommer dagligt.
  Mål:

Beskrivelse af hvordan formålet/formålene skal opnås.

Hvilke oplevelser skal deltagerne opleve? Hvordan kan i med ord og billeder beskrive idéen? Giv læseren en tydelig idé om indhold og oplevelsen af projektet!

 

Brugerne skal opleve en følelse af medbestemmelse i projektet, vi vil forsøge, at få brugerne til at hjælpe til så meget som muligt. Vi håber, at brugerne bliver så inspireret af vores idéer, at de ønsker at deltage aktivt, samt muligvis kommer med nye ideer til projektet.

Ideerne:

1)    Renovere deres anden stue ved siden af det egentlig opholdsrum. Vi har valgt, at det skal hedde “ Det Himmelblå rum”, hvor der skal males en væg, sættes en dartskive op, en opslagstavle, få nogle møbler ind i rummet samt andet nips, så det bliver mere indbydende og hyggeligt at være der. Alle små projekter vil foregå i rum eller i gården, hvor brugerne har mulighed for at stille sig nysgerrige og deltage. Vi vil løbende spørge brugerne til råds og inddrage dem i fx. beslutningsprocessen omhandlende farve til diverse møbler. Der vil i rummet også blive kreeret en form for opslagstavle bestående at flere små kork bordskåner. Disse kork skånere bliver malet blå som væggen, og derefter skal brugerne male ovenpå, så det får et personligt udtryk. Dette skal pryde væggen og fremadrettet bruges til at hænge bl.a malerier på som laves sammen med “Pæda-kok Martin” som er varmestuens “maler”.

 

2)    Vi vil lave en koppevæg, meningen med væggen er at brugerne kan have deres egen personlige kop hængende i varmestuen, som de kan bruge når de er der. Brugerne kan vælge i mellem nogle forskellige kopper, som vi har samlet ind fra frivillige, også kan de dekorerer den som de vil med porcelænstusser.

 

Hele formålet med projektet er, at skabe et rum som praktisk set imødekommer de ansattes ønske om at kunne udfolde sig kreativt, samt et rum med mulighed for gymnastik. Ydermere skal rummet imødekomme brugerne ønske om en mere hjemlig stemning, samt give dem en oplevelse af at have medbestemmelse i skabelsesprocessen af rummet. Brugerne har også givet udtryk for ønske om dart, hvilke rummet også skal indeholde. Det håber vi skaber en større lyst til at gøre brug af rummet.

  Succeskriterier:

Beskrivelse af hvordan vi skal kunne se, at formålet er nået (så konkret og målbart som muligt).

 

Drivkraften i vores projekter har været, at vi har kunnet se brugernes engagement i projekterne, at brugerne har været deltagende. Det er det vigtigste succeskriterie for os, da det er brugerne projekterne bliver lavet for.

Vi vil tage tilbage til varmestuen et par uger efter projektet afslutning og eventdag. Her vil vi se på om varmestuen har bevaret det vi har lavet og spørger brugerne og personalet, omkring brugen af eks. Himmelrummet. Efterfølgende vil vi evaluerer projektet sammen i gruppen.

  Økonomi:

Hvad  koster projektet at gennemføre?

Hvad kan i tjene? Hvor vil I ansøge om penge?

Frokost til dagens event, vil blive betalt af varmestuens køkken som det plejer.

Sommerdrik bliver betalt af køkkenet.

Maling og materialer er sponsoreret af Malerfirmaet Olsen & Christiansen A/S.

Møbler er fra Kirkens Korshær lade.

Gitter til koppevæg er hentet fra genbrugsplads.

Korkplader til opslagstavle og kopper er doneret fra forskelligt netværk.

Kage er sponsoreret fra Café KANT.

  Projektperiode:

Start og sluttidspunkt.

 

01/03-2022-07/04-2022
  Organisering, herunder rolleafklaring:

Projektejer? Projektleder? Projektgruppe? Referencegruppe? Hvor foregår projektet? Hvad skal være til rådighed? Hvem er samarbejdspartnere?

 

Simon, Pauline, Nille, Maria, Sarah.

Til rådighed skal vi have brugerne.

Det foregår i varmestuen i Kirkens korshær.

 

Samarbejdspartnere/Sponsorer/:

  • Cafe KANT
  • Malerfirmaet Olsen & Christiansen A/S
  • diverse venner/familie/bekendte

 

  Tidsplan:

Herunder angivelse af blandt andet

·   hovedindsatsområder frem til de enkelte mål – hvad skal gøres? Hvem skal gøre hvad?

·   milepæle

·   møder med projektejer, styregruppe mv.

 

Vi skal have brugerne undervejs inden afslutningen til at male deres kop så den er klar til eventdagen, samt have upcyclet flere møbler, malet en væg, kreeret skilte af genbrugsmaterialer, malet og opsætte en opslagstavle af kork bordskåner.

Alt dette skal gøre i samarbejde med brugerne i varmestuen, således de føler sig repræsenteret i Det Himmelblå Rum.

Der skal males på kopper og korkplader med brugerne, så de får sat deres personlige præg.

Alle opgaver er fordelt pr. dag samt ansvars fordelt i mellem gruppemedlemmer.

 

Løbende op til event dagen skal der afprøves Trivial Pursuit hver torsdag samt Petanque, for at brugerne bliver bekendte med disse aktiviteter som vil finde sted på eventdagen. På denne måde føler det de forhåbentlig mere trygt og som værende med i processen om tilrettelæggelse af dagens program.

 

 

 

  Interessenter/netværk:

En nærmere analyse af projektets interessenter og nærmeste netværk, herunder målgruppen.

Hvordan skal projektet markedsføres og med hvilke midler?

 

Målgruppen er brugerne som kommer mere eller mindre dagligt i varmestuen. Projektets interesser er skabt på baggrund af disse brugere samt ansatte på stedet.

 

Markedsføring af selve projektet sker løbende i dialog med brugerne, når vi i samarbejde skaber rummet. Den endelige event dag vil derudover blive annonceret via en plakat som bliver hængt op på varmestuens nyheds opslagstavle samt hoveddør til varmestuen, således alle der åbner døren ikke kan undgå at se plakaten.

  Risici:

En nærmere vurdering af projektets risici.

 

At brugerne ikke interessere sig for de tiltag og ideer, vi kommer med, at de ikke ønsker at deltage, eller synes det en dårlig ide.
  Forankring:

Beskrivelse af hvordan projektets forankres i foreningen/organisationen og derved fortsætter efter projektperioden.

 

At brugerne fremadrettet vil gøre brug af Det Himmelblå Rum, da de selv har medvirket til at forme det. Koppevæggen og opslagstavle som bærer brugernes personlige præg vil blive hængene samt

vil vi efterlade flere kopper, således nye brugere har mulighed for at lave deres egen kop.

Opslagstavlen kan bruges når brugerne laver blandt kreative projekter med “Peter Kok”(ansat) og hænge deres kreationer op.

  Kommunikation:

Hvilken type kommunikation vil I bruge?

PR og markedsføring?

 

Mund-til-mund kommunikation vil være primær. Markedsføring vil foregå via ophængt plakat.

 

Hvordan vi har indsamlet forskellige donationer og sponsorer, er gjort både gennem mund-til-mund samt via Facebook opslag.

  Evaluering:

Hvordan vil I afslutte projektet? Hvad skal i huske? Fremtid!

Evaluering del 2 tilbageskue – Hvad har I lært efter projektgennemførslen mm.?

 

Projektet skal afsluttes med en fernisering for sponsorerne samt alle brugerne af varmestuen. Til ferniseringen vil der være et program vi vil følge.

1)    Sommerdrik i det nye ”Det himmelblå rum”

2)    Trivial pursuit i gården og mulighed for at være kreativ i rummet

3)    Frokost

4)    Kaffe og kage i gården

5)    Petanque konkurrence i gården

6)    Tak for i dag

Et par dage efter vil vi tage tilbage til varmestuen og tale med brugerne om ferniseringsdagen samt deres tanker om forløbet

af: Nille Skou, Simon Jørgensen, Maria Mawad, Sarah Olsen, Pauline H. Sørensen

Billeder:

(se “Udvalgt billede”)

 
pucf20-se02