Headtohealth.gov.au

Thinkshop bygger bro mellem seksualvejledere og bosteder i Gladsaxe kommune, samt klæder fagpersonale bedre på til at håndtere det seksuelle arbejde i den pædagogiske praksis.

Hvorfor projektet?

Seksualitet er uhyre vigtigt! Det kan sidestilles med andre fysiologiske behov som søvn, varme og mad og spiller derfor en stor rolle for livskvalitet, psykisk og fysisk sundhed og hele vores identitetsfølelse som menneske. Desværre ses det, at hele 65% af fagpersoner på bo- og aflastningstilbud ikke føler sig klædt på til at håndtere arbejdet med borgernes seksualitet, på trods af, at de fleste mener det er en vigtig opgave der skal håndteres (SUMH & SUS, 2017)

Derfor vil stifte en organisation, som udbyder kursus der skal klæde seksualvejledere på med bestemte formål og temaer til at tage ud og holde thinkshop sammen med pædagoger og på den måde sætte fokus på seksualitet samt give redskaber til arbejdet heraf i det pædagogiske arbejde.

Kurset skal støttes økonomisk enten kommunalt eller af fonde som Lions Club Gladsaxe, Nordea fondens lokalpulje og FogFonden.

Ved at søge økonomisk støtte vil thinkshoppen blive billigere og dermed mere favorabel for bosteder at benytte end ved ordinær henvendelse for workshop af seksualvejledere.

Det skal således være muligt for bo- og aflastningssteder at kontakte min organisation med henblik på at booke en thinkshop som afholdes af seksualvejledere for og med pædagoger.

Udover mulighed for booking, skal der udarbejdes en kampagne for at gøre modtagerne bekendte med thinkshoppen. Dette skal ske bl.a. ved at tage ud og besøge bosteder i Gladsaxe kommune og informere om tilbuddet.

 

Thinkshoppens skelet

Hvad menes der med seksualitet?

Seksualitetens betydning

Livskvalitet, glæde og trivsel

Pligt og ansvar – hvad siger loven og konventioner?

Hvordan får man en seksualvejleder tilknyttet sit bosted?

Derudover inddrages elementer som bringer pædagoger på banen med:

Dialogspil – hvad gør du?

Diskussion af cases

Inddragelse af praksis erfaringer – hvilke udfordringer har i mødt i jeres arbejde?

Socialpolitik – Implementering

 

Evt. Pjecer og litteratur om seksualitet

Praktisk information

 

Kursus for seksualvejledere

For at sikre, at thinkshoppen afholdes med samme tema og udgangspunkt, skal de medskabende seksualvejledere deltage i kurser for at forberede en gennemarbejdet og spændende thinkshop for pædagogerne. Et særligt formål for kurset kunne være at udarbejde en seksualpolitik, med henblik på at få denne implementeret på bo- og aflastningssteder efter afholdelse af thinkshop.

Efterfølgende vil der hvert 3. måned afholdes endnu en kursusdag for at følge op og videreudvikle thinkshoppen med ny viden og erfaring.

 

7.oktober.2021 Social innovation og entreprenørskab – Nanna Faarup

 

 

 

 

 

puce19-se01
puce19-se01
puce19-se01