Introduktion: Vi har undervejs vores valgfag ”kreative udtryksformer – skabende leg, fælleskab og æstetik” blevet undervist i hvordan man æstetisk kan udtrykke sig på forskellige måder og med forskellige medier. Vi har valgt at fokusere på børns fantasi, kreativitet og selvopfattelse. Vi har besøgt en børnehave to gange, hvor vi lavede to forskellige aktiviteter med børn i målgruppen 4-6 år.

Aktiviteter:
Den første aktivitet gik ud på, at vi først satte os i en rundkreds sammen med børnene, hvor vi talte om hvordan vi hver især ser ud, hvilken øjenfarve og hårfarve vi har, om vi er glade eller sure, hvilke forskellige dele vi har i ansigtet(øjne, øre, næse, mund osv.) og kiggede på os selv i et spejl. Vi satte rammerne og benspænd ved at bede børnene om at lave et selvportræt, med de materialer vi havde lagt frem: som tusser, lim, fjer, dutter, garn, udklippede toiletruller og æggebakker. Her blev deres håndværksmæssige kunnen og kreativitet udfordret, da de skulle arbejde med uvante materialer. Børnene kunne kigge på hinandens selvportrætter og blive inspireret og få ideer til deres egne værker, som ved æstetisk fordobling.

Ved vores anden aktivitet, ville vi gerne give børnene mulighed for at gøre mere brug af deres fantasi og kreativitet. Vi satte os igen i en rundskreds, hvor en af os fortalte om at vi i dag skulle høre om monstre, hvorefter en af os læste historier højt om forskellige monstre. Efter hver historie snakkede vi om hvordan monstrene så ud og her fik de skabt impulser(ideer) og fik sat deres fantasi i gang. Da vi havde læst historier, gav vi børnene opgaven ”hvis du var et monster, hvordan ville du så se ud?”. Denne gang fik det benspænd at de kun fik tusser og fedtfarver til at udtrykke sig med. Da børnene var færdige med deres monstre, stillede vi dem forskellige spørgsmål omkring deres monster ”hvad hedder monsteret?”, ”hvor bor det?”, ”hvad spiser det?” osv. Børnene fik medbestemmelsei begge aktiviteter, ved at de selv måtte vælge hvordan de ville udforme deres værker og hvilke materialer de ville bruge til at udtrykke sig æstetisk.

Didaktiske overvejelser: Vi valgte at bruge ”SMTTE-modellen” til at tilrettelægge, igangsætte og udføre aktiviteten. Modellen består af punkterne: sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering og er et godt redskab til at komme omkring sine overvejelser omkring målene med ens aktiviteten og evaluering/refleksion både under og efter aktiviteten.

Gruppe 10 – Julie Christensen og Trine Amanda Blådal-Hansen
puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s
puce17-ku03s