Mål og rammer

Vores mål med aktiviteten er at skabe selvtillid gennem den kreative udfoldelse, hvor der er fokus på processen fremfor produktet. Aktiviteten er ligeledes med til at udvikle børnenes kreative kundskaber og æstetiske kompetencer, og giver dem viden om lerets teknikker. Vi har specialiseringen social og special, og målgruppen er elever fra special skoler med diagnoser. Deltagerantallet for aktiviteten afhænger af brugergruppens forudsætninger og normeringen på institutionen.

Det er essentielt for aktiviteten at man har ler, og evt. en brændeovn således man kan bruge figurerne efterfølgende. Aktiviteten skal udføre indenfor for at undgå at beskadige leret, og hvor der er rum og plads til at udfolde sig med leret, og rum til at der bliver beskidt.

Indhold

Inden aktiviteten udvælges nogle genstande, som har betydning for eleverne, som medbringes til aktiviteten. Genstanden skal bruges som inspiration til den kreative proces. Genstanden kunne eksempelvis være en figur af noget man kan lide, en madvare, et stk. tøj el.lign. Det er kun fantasien der sætter grænser.

Inden aktiviteten bliver eleverne præsenteret for forskellige teknikker indenfor ler, for at give dem de bedste forudsætninger til at lave deres egen figur. De vil bl.a blive præsenteret for puka og pølse teknikerne.

Hver elev får en klump ler, som de med inspiration i deres genstande skal forme en ny figur ud fra. Figuren skal ikke forstille genstanden, men skal derimod være præget af deres fantasi. For eksempel på overstående billede, som er inspireret af spaghetti med kødsovs.

Pædagogens rolle i aktiviteten er vigtig for at skabe selvtillid hos eleverne. Det kræves af pædagogen at have fokus på dialog under aktiviteten, stille spørgsmål til figuren, og have fokus på processen fremfor produktet.

Overordnet ligger vores aktivitet op til en kreative og æstetisk proces, hvor fokus bliver fjernet fra produktet til processen. Der er mulighed for, at give plads til at lege med leret, og få en forståelse for materialet og dermed skabe en sanselig forbindelse mellem materialet og brugergruppen. Processen ligger op til en dialog omkring den perfekthedskultur særligt unge kan føle et pres omkring. Ydermere kan aktiviteten nemt justeres i sværhedsgrad, ved at ændre på sværhedsgraden af de forskellige teknikker der bruges.

Lavet af Sofie & Cæcilie
puce21-ku04v
puce21-ku04v
puce21-ku04v
puce21-ku04v
puce21-ku04v
puce21-ku04v
puce21-ku04v
puce21-ku04v