Seminardag

Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri – Pædagogen på tur

Vi har valgt at lave en workshop der vil arbejde med opfattelsen af hvad Danmark og dansk er for en selv. Deltagerne vil få papir og blyant, og få til opgave at tegne deres egen opfattelse af Danmark og dansk.

Målgruppe: 2 og 3 klasse

 

Vi har valgt at lave en workshop der vil arbejde med opfattelsen af hvad Danmark er for den enkelte. Deltagerne vil få papir og blyant, og få til opgave at tegne deres egen opfattelse af Danmark.

Vores aktivitet går over to dage hvor vi vil starte ud i institutionen første dag, og have fokus på at spore børnene ind på dagenes emne. Dag to vil blive brugt på at komme ud at opleve nogle af de ting vi har snakket om dagen forinden og efterfølgende lave en opgave, hvor de hver især skal tegne deres mening/tanker på hvad der er dansk.

Her vil vi sørge for at børnene finder ind i temaet hvad er dansk for dig? Hvor vi kort vil tage en snak om hvordan vi ser på hvad der var dansk før i tiden (H.C Andersen, runde tårn, tivoli, Nyhavn). Dette gør vi igennem en stor brainstorm hvor alt bliver skrevet op for at få et perspektiv på hvor meget vi egentlig forbinder med Danmark.

På anden dagen skal vi ud at se nogle seværdigheder i København. Her har vi taget udgangspunkt i de seværdigheder vi har snakket om med børnene (H.C Andersen, runde tårn, tivoli, Nyhavn). Turen vil starte hjemme på institutionen, og vil slutte igen på institutionen. På turen vil vi sørge for at have fokus på at nå så mange samtaler omkring hvad børnene ser. For at de for så mange indtryk med hjem til når de skal lave deres eget billede på hvad der er dansk for dem. Vi har dog bevidst valgt ikke at sige til børnene, at de skal lave en opgave når de kommer hjem, da fokus her skal være på at få indtryk og ikke på at skulle lave en anden opgave.

Når vi kommer tilbage til institutionen, vil vi sætte borde og stole op i en hestesko, og give børnene papir og blyant. Derefter får de til opgave at tegne deres opfattelse af ”hvad er dansk”, og her vil de kunne trække på de indtryk de har fået på vores tur. Inden vores tur, har børnene garanteret haft en holdning og en opfattelse af hvad der er dansk, men efter vores tur vil der være mulighed for en transfer i deres opfattelse af netop dette. De vil måske have set og oplevet nogle ting, som har fået dem til at reflektere over deres egen forforståelse, og på den måde have rykket dem i deres tænkning. Tegninger vil blive delt med de andre børn, for at få et indblik i de andres indtryk og opfattelser, og det vil blive fulgt op med en refleksiv samtale med børnene i plenum.

Vi vil i løbet af fremlæggelsen, uddybe transfer og vores brug af dette i aktiviteten.

 

Medlemmer:

Nikolaj Tøth Andersen

Niklas Eliassen

Nadia Holm Granlund

Jonas Riis
CPF16o-KK12
CPF16o-KK12
CPF16o-KK12
CPF16o-KK12
CPF16o-KK12