Vi vil til seminardagen først og fremmest præsentere det vi har beskæftiget os med i modul I. Derefter vil vi kort fortælle om hvad æstetik er, og komme ind på teoretikeren Malcolm Ross og hans model.

Malcolm Ross er en dramapædagog, som har udviklet modellen for æstetisk kompetence. Hans model beskriver individer de elementer, der skal være til stede, for at impulsen kan udtrykkes (bearbejdes). Disse elementer består af, lege, sansning, fantasi/ indre billeder, media, håndværksmæssig kunnen og kreativitet. Ross mener at legen er centralt for æstetisk virksomhed, da legen omslutter cirklen i modellen. Hvilket vil sige at der skal være tid og rum til legen/de legende element i institutionerne.

Under modul H forløbet har vi været på Louisiana museum, hvor vi blev introduceret til blindtegning, og hvor vi selv skulle eksperimentere med blindtegning.

Vi vil derfor gerne have at alle andre medstuderende afprøver blindtegning til seminardagen.

For at udføre aktiviteten vil vi først og fremmest udlevere et stykke A3 hvidt papir og blyant til hver medstuderende, så de kan beskæftige sig med aktiviteten. Aktivitetens varighed er ca. på 12 minutter, hvor de studerende får mulighed, for at tegne to forskellige blindtegninger.

Vi skal bruge en medstuderende fra de andre hold som, skal sidde på en bestemt position, så de andre studerende kan tegne med en blyant, ved at holde hånden nede og kigge på personen.

 

Udarbejdet af

Eiman Al-khafaji

Zeliha Er

Osman Kücükgöl

 

 
CPE15o-KU14V
CPE15o-KU14V
CPE15o-KU14V
CPE15o-KU14V
CPE15o-KU14V