Vores bidrag til seminardagen vil tage udgangspunkt i kompetencemålet:
Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed.

Æstetiske læreprocesser rummer både individuelle og sociale sider. Mennesker modtager indtryk fra omverdenen. Indtrykkene bearbejdes inde i os selv, som efterfølgende skaber et personligt udtryk og skaber rum for, at vores personlige udtryk kan opleves og fortolkes af andre. I det pædagogiske arbejde ønsker vi, at fremme deltagernes kreativitet ved at skabe et miljø, der stimulerer deltageren til at udforske deres omverden og gøre opdagelser (Elbæk & Lillelund, 2018, s. 155-156).

Det at kunne bidrage med noget, kan være byggesten til at styrke deltagernes selvværd, selvtillid og udvikling. Her fremhæves at pædagogen i kraft af sin profession har magten til at tillægge barnets bidrag betydning, hvad Berit Bae karakteriserer som den voksnes definitionsmagt (Bae, 1996 s. 7). Som arrangører af aktiviteten kan der opstå en forventning af, hvad “rigtig deltagelse” er. Dette er vigtigt, at være opmærksom på for, at undgå at frarøve deltagernes egen forståelse af sig selv i aktiviteten.

 

Den metodiske tilgang

Selve aktiviteten er udformet gennem Hiim & Hippes didaktiske relationsmodel. Læringsforudsætningerne for de deltagende, kræver ikke en bred musikalsk evne, men derimod en åben tilgang til den musikalske aktivitet. For at imødekomme deltagerne, skaber vi et åbent læringsrum, ved at benytte genkendelige instrumenter herunder rasleæg, guitar og trommer. 

Aktiviteten er en musikalsk historiefortælling opbygget ud fra temaet “Pirater”, som understøttes ved at fortælleren og deltagerne indtager rollerne, som henholdsvis kaptajn og pirater. Indlevelsesevnen underbygges af de dramaturgiske elementer, eks. sprogbrugen: “Ohøj, splitte mine bramsejl, arhj”. 

Bae’s teori anvendes til at belyse vigtigheden i en anerkendende relation barn og pædagog imellem, samt pædagogens udfordringer i, at indskrive sig i det enkelte barns fænomenologiske felt (Bae, 1996, s. 8). Herunder at pædagogen er åben, nysgerrig, eksperimenterende og vedholdende. Heri giver læringsprocessen undervejs deltagerne mulighed for, at være med i et fællesskab gennem dialog. Dette understøtter de kommunikative processer mellem fortælleren og de deltagende.

Målet med vores aktivitet er at nå ud til en bred vifte af deltagere, uden at have et bestemt kendskab til instrumenter, sange og rytmer. Vi har valgt at benytte en fortæller og ledende rolle, som inviterer og guider de deltagende ud på en rejse. På denne måde skaber vi rammerne for et rum, hvor de deltagende imiterer og følger pædagogens perspektiv, men med mulighed for, at bidrage med egne tiltag. Dette har vi oplevet fungere godt i praksis med en gruppe børnehavebørn. Når vi står til rådighed og viser de deltagende, hvordan man i vores aktivitet kan rasle, spille og tromme, og derved skabe en musikalsk sammenhæng, demonstrerer vi, hvordan musik kan udføres i praksis med eller uden en større musikalsk viden. 

Sange:

  • Omskrevet: Hjulene på bussen til Piraterne på skibet.

Piraterne på skibet sejler 

rundt rundt rundt 

rundt rundt rundt

rundt rundt rundt 

Piraterne på skibet sejler 

rundt rundt rundt 

Gennem hele byen

 

  • Omskrevet: Vi lister os afsted på tå.

Vi lister os afsted på tå

når vi skal ud og skyyde.

vi skyder bare dem vi må

og det vi nu behøver.

Nu ligger mørket over land,

I byen sover alle mand.

Vi sejler  af sted ud til sø og til land.

Både pirater, kaptajn, kom alle mand!

Litteratur:

  • Næsby, S og Lillelund, F (2018). Pædagogisk dokumentation af æstetiske processer. Mortensen, T. H og Næsby, T. (red.). Den styrkede pædagogiske læreplan – Grundbog til dagtilbudspædagogik. (s. 153-171). Frederikshavn: Dafolo.
  • Bae, B. (1996). Voksnes definitionsmagt og børns selvforståelse. Social kritik 8 (47), 6-8.

Studerende

Line Grønbæk Møller, Paed175609

Julia Frølund Pedersen, Paed175139

Mikela Kim Madsbøll, Paed175314
puce17-ku02m
puce17-ku02m
puce17-ku02m
puce17-ku02m
puce17-ku02m
puce17-ku02m
puce17-ku02m
puce17-ku02m