Modul I – Værksted, kreative udtryksformer

På vores hold, kreative udtryksformer har vi arbejdet med æstetisk virksomhed, hvor vi har skulle forholde os til emnerne: kreative udtryksformer, æstetik og fantasi.

Kompetencemålet for modulet lyder:
”Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed”.

Vi har arbejdet rigtig meget med det at skabe et produkt gennem et medie, det være sig ler, cykelslanger, akvarel blyanter, kul, forskellige størrelser af skitseblyanter, akrylmaling mm.

Kreative forløb som disse, i skoletiden, kan være med til at understøtte børns læring i de mere diskursive (faglige) fag. Børnene kommer desuden til at udvide deres kendskab til nye materialer, samt styrke deres relationer til de andre børn i klassen.
I et forløb med æstetisk virksomhed er det muligt for børnene, at opnå en tilstand af Flow, hvor de glemmer alt om tid og sted og er fuldstændig opslugt af arbejdet.
For at kunne opnå dette skal udfordringen være tilpas udfordrende i forhold til barnets færdigheder.

 

For at introducere jer til vores valgmodul har vi valgt, at I på selve seminardagen skal have fingrene i et af de medier, vi har arbejdet med
Desuden vil vores præsentation indeholde et fagligt oplæg samt en kort evaluering til slut.

Gruppe 4: Clara, Maria, Sara og Zita
CPF16o-KU14V