Didaktiske pointer og faglige kernebegreber

Vores didaktiske pointe med vores feltarbejde var at øge børns opmærksomhed, når de var i naturen. Igennem denne øgede opmærksomhed, ville børn blive mere optaget af naturen, begynde at sætte pris på naturen og få en øget bevidsthed omkring hvordan vi som mennesker påvirker naturen.
I vores feltarbejde afprøvede vi legen den unaturlige sti overfor en vuggestuegruppe i skoven. Vi havde medbragt en masse forskellige genstande, som man normalt ikke finder i naturen og placereret dem i den ene side af skovkanten. Vuggestuegruppen skulle så prøve at se, om de kunne finde ting, som de normalt ikke så på deres tur i skoven. De genstande vi havde medbragt, var alle ting, som vi mente børnene ville kunne genkende. Nogle af de faglige kernebegreber vi arbejder med, er naturbevidsthed, motivation, nysgerrighed og koncentration.
Vigtige rammeforudsætninger for vores aktivitet.

En vigtig rammeforudsætning for vores aktivitet var, at vi fik formidlet legen til børnene, så de forstod hvad aktiviteten gik ud på. Det var også vigtigt for legen den unaturlige sti, at der tæt på institutionen var et grønt område, hvor vi kunne afprøve legen. Vores børnegruppe er vant til at opholde sig i netop det skovområde vi valgte, så da de fandt den første gemte genstand, forstod de hurtigt hvad legen gik ud på.
Formidling af tiltaget herunder hvordan det formidles til brugerne/faglige kolleger

Dagen inden vi gik i gang med vores aktivitet, talte vi med den pædagog i institutionen, som vi skulle være sammen med. Vi fortalte om den unaturlige sti og hvad vores tanke var med at bruge den som aktivitet. Her talte vi også om hvordan vi ville tilpasse aktiviteten, så den gav mening for vuggestuebørn. Inden vi tog afsted, fortalte vi børnene at vi skulle på tur i skoven og at havde lavet en leg til dem, når vi kom derud. Da vi så var kommet ud i skoven, fortalte vi dem, at vi havde gemt nogle ting i skovbunden som ikke hører til i naturen og at de skulle prøve at finde dem. Vi var også bevidste om vores kropssprog og at vi selv var engageret og motiveret til at lave aktiviteten.

Udarbejdet af NU12 grp 4, Anton Bulloch og Kjartan Kristiansen.
CPF16o-NU12