Målet med vores valgte aktivitet er, at stimulere og vække forskellige sanser som har noget med naturen at gøre, samtidig med at skabe en aktivitet hvor fællesskab og samarbejde i mindre grupper er essentielt for udførelsen af ‘opgaven’. Den pædagogiske aktivitet danner rammerne for at man i mindre grupper samles om det fælles tredje. Målgruppen for vores aktivitet er børn i indskoling og mellemtrin, som har psykosociale vanskeligheder. Deres alder vil derfor være mellem 6 og 12 år. Aktiviteten egner sig til en hel klasse, eller en større gruppe hvor børnene bliver inddelt i mindre grupper på omkring 3-4 i hver gruppe. De fysiske rammer er et sted i naturen, i dette tilfælde i J.C Jacobsen have, som grænser op til KP. Hvis ikke det er muligt at finde et sted i naturen med den valgte målgruppe, kan det også lade sig gøre at indsamle nogle ting fra naturen og tage med i et klasselokale og udføre aktiviteten der. Der er derfor ingen specifikke krav på de fysiske rammer, men materialer fra naturen er altså essentiel.

 

Udførelse af aktiviteten: 

Holdet bliver inddelt i grupper på 3-4 personer. Pædagogerne introducerer aktiviteten kort. Det aftales før aktiviteten starter, hvem i gruppen som har ansvaret for henholdsvis skemaet og tingene der skal findes. Hver gruppe får herefter tildelt et skema med 5 ting fra J.C Jacobsens have som de skal finde, indsamle og derefter udfylde skemaet ved at tale om, røre ved og lugte til de forskellige ting. Herefter laver vi en kort fælles opfølgning af aktiviteten. Tidsrammen for hele aktiviteten er 20 min inklusiv introduktion og opsamling. Hvis vi havde haft mere tid, ville det være oplagt at tage disse ting med op i klasselokalet hvor vi i fællesskab kunne tale om børnenes oplevelser og tanker omkring disse. Målet med aktiviteten er, at styrke taktilsansen/følesansen: er berøringen blød eller hård, kold eller varm? Tolkningen af om det er en behagelig eller ubehagelig berøring. Hvis disse sansepåvirkninger ikke mærkes eller tolkes korrekt, vil der ske en misinformation i den måde vi registrerer berøringen på, og det påvirker så vores adfærd og måde at reagere på. Formålet med denne aktivitet er at træne og styrke sansemotorikken. Dette er samspillet mellem sanser, krop og hjerne, og er det der ligger til grund for vores bevægelser, reaktioner, adfærd og følelser. Ved at arbejde sansestimulerende støtter man barnet i at bruge sine sanser til at mærke grundlæggende tilstande inde for høj og lav arousal, samt behag og ubehag. Og derved styrke det autonome nervesystem, for at kunne håndtere stimuli, styrke opmærksomheds fokuset og koordineringsevnen og sociale kompetencer i det hele taget. Det er samtidig pædagogens opgave, at få børnene til at holde interessen og reflektere over disse ting, ved hjælp af ledende og undrende spørgsmål til de enkelte observationer samt guidning under aktiviteten. Målet med aktiviteten er at styrke relationerne børnene imellem, da de skal samarbejde både om at finde tingene, men også kunne sætte ord på deres indtryk og hvordan de oplever de forskellige sanseindtryk overfor hinanden, og i fællesskab på holdet til sidst. 

 

Tobias Klausen

Sarah Josefa Brinkmann Sørensen 

Nicoline Lind Abrenica 

 
puce20-nu02