Social dans!

Julie Lund Larsen, Julie Jessen, Anne Iversen, Sofie Sonne og Casandra Åkerlund.

 

Sundhedsfremme og bevægelse

På valgmodulet har vi haft fokus på sundhed som værende både fysisk og mentalt. Livskvalitet, sociale fællesskaber og bevægelse har været kernebegreber i debatten. Vi har været opmærksomme på, at der i vores målgruppe er mennesker, der har psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser, så sundhed nødvendigvis ikke er en løbetur, høj puls og grøntsager, men også handler om socialt samvær, trivsel og medbestemmelse. Med mere har vi arbejdet med motivation, da det er pædagogens opgave at gå først, vise engagement, men samtidigt at finde målgruppens indre motivation. Det er individuelt, hvad der motiverer, såsom musik, konkurrenceelementet eller de sociale fællesskaber.

Dansekæde

Vi har arbejdet ud fra målgruppen voksne udviklingshæmmede, men aktiviteten kan bruges til andre målgrupper, både unge og voksne.

Aktiviteten startes med en kort opvarmning i form af en lille icebreak. Det kunne være en sangleg såsom; En lille and med vinger, Baby shark eller en anden mingle leg. Det er en god idé at starte med, for at løsne op i gruppen og varme kroppen op.

Dansen er en social kædedans, hvor to rækker står overfor hinanden. Man har en makker, den man står overfor, som man danser armkrog med. Derefter danser man armkrog med den næste på sin egen række for igen at finde ind i midten og danse armkrog med sin makker. Det vil sige, at parret der danser sig ned gennem rækken kun danser med dem i sin egen række.

 

Didaktiske overvejelser

Vores mål med aktiviteten er at skabe og/eller forbedre sociale relationer mellem brugerne, via dans. Med videre vil vi gerne opfordre til bevægelse og leg uden at italesætte det som træning eller motion. Ydermere vil vi gerne fremme bevægelsesglæde for målgruppen.

For at opnå målene har vi haft fokus på motivationsfaktorerne for brugerne. Vi ved, at vores målgruppe er motiveret af musik, hvorfor vi har tilrettelagt en aktivitet styret af musik. Derudover er det vores opgave som pædagog at skabe et rum, hvor brugerne får lyst til at danse sammen. Det er vigtigt, at pædagogen går forrest og er engageret i aktiviteten, fordi vi af erfaring ved, at det er en motivationsfaktor for brugerne. Formålet med ikke at italesætte aktiviteten som motion er, at det ofte forbindes med noget negativt. Modsat er det også vigtigt at formidle, hvor essentiel fysisk aktivitet er for ens helbred, humør og liv.
CPE16o-SB14
CPE16o-SB14
CPE16o-SB14