• Overskrift

 

 • Hale tagfat 

 

 • Mål og rammer


 • Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag
 • Fremme fysisk aktivitet 
 • Styrke ens motorisk færdiggheder 
 • For at brænde energi af på en sjov og social måde 
 • Fremme samarbejde og social interaktion 

 

 • Hvem er målgruppe/aldersgruppe
 • Der er ikke en fast målgruppe på denne her leg, alle aldersgrupper kan  lege den, da den netop ikke kræver så meget for det enkelte menneske, den bliver dog brugt mere hyppigt blandt skolebørn rundt omkring skolerne

 

 • Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til)

Den bliver for det meste leget hvor man er 2-3 hold og hvor man er ca en håndfuld stykker på hvert hold , hvis arealet er til det kan man dog sagtens være mange flere mennesker.

 

 • Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?)
 • Indendørs hal 
 • Materialerne er en slags bånd /snor
 • Dommere (os) som holder øje

 

 •  Indhold
 • Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget
 • Alle skal forsynes med en hale (markeringsbånd). 
 • Halen skal kunne hænge bag på bukserne og skal være synlige for alle
 • Ingen jakke eller trøje udover 
 • Man skal deles op i 2-4 grupper. 
 • Man skal tage fat på så mange haler som muligt. 
 • Dem der bliver fanget skal han/hun løbe hjem til et helleområderne med armen og halen i vejret. 
 • Hvis man er haleløs, kan man snyde en modstander, ved at forsøge at gemme halesiden for modstanderen som således tror, at man har en hale. Når modstanderen er tæt på, forsøger man at snuppe modstandernes hale 
 • Tiden er skjult for alle. 

 

 • Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser 
 • Er det at skabe lige rum for alle i et bredt areal hvor aktiviteten udføres og klare regler for deltagelse. At skabe inklusion og fællesskab. 
 • Skriv jeres navn(e) til sidst i indlægget

 

Nadia, Hussein, Patrick, Azad, Lavdrim

pucf22-sb01
pucf22-sb01