Natur og udelivet skaber store muligheder og gode udviklingspotentialer for børn og unge

Diskursen i den pædagogiske praksis er stor i grad præget af læring i et udeliv miljø. Daginstitutioner og skoler er blevet mere opmærksomme på naturens læringspotentiale, og det er blevet mere udbredt, da naturen giver en bredt rum for leg og læring, og det betænker alle børns forskellige måder at lære på.

Pædagogerne har også mulighed for at igangsætte forskellige slags aktiviteter når de befinder sig ude i naturen, uden at skulle tænke over hvad de skal lave, da naturen i sig selv er et beriget sted, med mange forskellig overraskelser og fund.

En anderles måde at forstå

Natur kan tillægges mange forskellige betydninger, alt efter det forestilling og opfattelse man har som individ, da vi alle har en helt anden aspekt og syn til det.

Hvert individ har forskellige måder at begå sig i og med naturen på, da det kommer an på deres forståelse af begrebet natur og hvordan de identificere sig med det.

Som Lasse Thomas Edlev (Edlev, 2015) skriver, at hvert individ tillægger forskellige betydning og forestilling om naturen. Det syn vi har i os allerede, er det vi følger og går efter når vi skal begå i og med naturen på.

Aktivitet i seminardagen

Til seminardagen ønsker jeg at lave en øvelse, der er baseret på oplevelse og forestilling i naturen, hvor det handler om at kigge på de malerier som jeg selv har lavet, og derefter skal alle i par se på maleriet sammen og fortælle hinanden om deres opfattelse af billedet til deres partner. Dernæst skal de udveksle deres aspekt på maleriet, hvor de skal være især vælge en ”naturting” fra maleriet og lave en beskrivelse om det. Du kunne f.eks. være, at de forestille sig at der var en der spurgte om, hvad det kunne bruges til? Eller hvordan den så ud, imens den anden part lukker øjne, og derefter bytter de roller og gentage øvelsen igen. Til slut taler vi om deres oplevelse, og deres syn på naturtingene.

Børn og natur

Målgruppen indenfor mit feltarbejde var børnehavebørn men mere pædagogisk formidlet, hvor vi malede naturting sammen, og snakkede om det,  dernæst gik vi ud på legepladsen, hvor vi undersøgede og snakkede om de ting vi havde udvalgt sammen i forvejen og lavede en samligskiste med de forskellige fund som børnene fandt ude på legepladsen.

Når jeg som pædagog træder i dette felt, er det for at vise at naturoplevelser danner et godt fundament for børns forståelse af deres omverden og interesse for naturen, som rummer mange muligheder indenfor leg, læring og udvikling, derfor er det en god egenskab som pædagog at kunne danne grundlag for disse problemstillinger, for at udvikle børns natursyn. (Elvekjær, 2006)

Bibliografi

(2015). Natur og miljø i det pædagogiske arbejde . I L. T. Edlev. 3 .

Elvekjær, R. (2006). Udvikling af børns natursyn – et pædagogisk ansvar. Natursyn, s. 11-15.

https://vallensbaek.inst.dk/Document/DocPage.aspx?Location=IP.6&id=3694&ctx=ip&PublicMenuNodeId=633

 

 

 

 

 

 

 
CPE15o-NU11