Gruppe: Amira, Arlinda, Maricar og Nadja, PUCE18-ku01m

Der er mange pædagoger, der afholder sig fra at spille musik, fordi de selv tror, de ikke kan. Dette er dog ikke altafgørende, for om barnet får en god oplevelse ud af aktiviteten. Dermed skal det ikke forstås, at det ikke er en fordel at kunne så meget som muligt, da barnet kan få et mere alsidigt indblik i musikken, nå der er trommer eller andre instrumenter.

 

Vi har valgt at præsentere en ramme-sangleg, som vi er ved at udvikle til en børnegruppe i alderen 3-6 år. Selve sanglegen introduceres længere nede, først nogle teoretisk- og didaktiske overvejelser. Sangen handler om, hvordan man kan udtrykke vrede, og hvad man oplever når man er vred. Ved at opleve sig selv og andre udtrykke vrede på mange forskellige måder, får børnene mulighed for, at blive anerkendt i deres følelser. De arbejder samtidig med at anerkende andres følelser, at man gerne må reagere forskelligt. Vi ville argumentere for, at sangen hænger tæt sammen med Lars Hammershøjs dannelses-forståelse. Børnene dannes, da de vil kunne lære at forholde sig til sig selv i samspil med verden. Oplever børnene fx nederlag, har de nu et bredere repertoire til at udtrykke sig, og genkende egne følelser. Der er samtidig sansemotorisk stimulering. Både den taktile og kinæstetiske sans stimuleres. Taktilsansen dækker over følelseslivet, og det arbejdes der musisk med her. Den kinæstetiske sans dækker over kropsbevidsthed og bevægelser, fx fagter. Lise Ahmanns beskrivelse af sanseintegration, vil vi også argumentere for, kan anvendes her. I sangen skal børnene lave fagter, lyde, gå og vurdere både teksten, musikken og gestik samtidig. Skal børnene fx trække vejret dybt, skal de altså kunne: gå, trække vejret dybt, kigge på de andre og forholde sig til hvordan de gør, lytte til musikken og rytmen og lytte til teksten samtidig. Ved at kunne forholde sig til disse ting samtidig, opnås der for barnet en større helhedsforståelse af aktiviteten. Derudover er børneperspektivet, som Hanne Warming har skrevet om, en relevant teori. Børnene kan få mulighed for, selv at finde på hvad de skal sige/gøre, og derved bliver barnets eget perspektiv og eventuelle følelsesliv, inddraget.

 

Rammeforudsætninger for sanglegen:

Børnene skal stå i en cirkel. Dette kan gøres ved at alle holde i hånden, lave rundkreds og give slip. Man kan evt også bruge reb, eller måtter til at markere end cirkel, som de skal gå rundt om. Der skal være minimum én voksen på tromme, og én voksen deltagende. Personen der spiller tromme, står ude for cirklen. Den voksne der står med børnene introducerer legen, og fortæller om de forskellige rammer(fx at man skal gå i en cirkel). Dette kan gøres kort, og lade selve aktiviteten formidle rammen. Det er tromme-spilleren der sørger for at lave start-signal og igangsætte musikken. Den voksne der er med børnene, som synger. Vi anbefaler, at man synger 3-4 vers, hvor den voksne bestemmer fagten/lyden. Dette er for, at børnene har forstået rammen for sanglegen. Derefter kan børnene spørges. Her skal den voksne kunne gribe deres idéer.

 

Her lægges link, til videoer. Videoerne viser både selve aktiviteten, og trommespillet.

Vrede-sangen: https://youtu.be/YVYY5NZULsQ

 

Trommespil til sangen:  https://youtu.be/9mPPHcXxIQY

 

TEKST TIL VREDE-SANGEN

 

Vers 1:

Jeg kan godt bli vred, åh ja så vred
Jeg kan godt bli vred, åh ja så vred

Jeg blir rasende, sur, gnaven og gal!!

Og når jeg blir det… Tramper jeg med mine fødder!

(alle tramper imens der bliver sunget “vred, vred, sur, sur, sur” x4)

 

Vers 2:

Jeg kan godt bli vred, åh ja så vred
Jeg kan godt bli vred, åh ja så vred

Jeg blir rasende, sur, gnaven og gal!!

Og når jeg blir det… Tager jeg armene over kors!

(alle tager armene over kors imens der bliver sunget “vred, vred, sur, sur, sur” x4)

 

Vers 3:

Jeg kan godt bli vred, åh ja så vred
Jeg kan godt bli vred, åh ja så vred

Jeg blir rasende, sur, gnaven og gal!!

Og når jeg blir det… Trækker jeg vejret hårdt!

(alle trækker vejret hårdt imens der bliver sunget “vred, vred, sur, sur, sur” x4)

 

Vers 4:

Jeg kan godt bli vred, åh ja så vred
Jeg kan godt bli vred, åh ja så vred

Jeg blir rasende, sur, gnaven og gal!!

Og når jeg blir det… Råber jeg!

(alle råber imens der bliver sunget “vred, vred, sur, sur, sur” x4)

 

SLUTVERS:

Jeg kan godt bli vred, åh ja så vred
Jeg kan godt bli vred, åh ja så vred

Jeg blir rasende, sur, gnaven og gal!!

Og når jeg blir det… Gemmer jeg mig lidt

(alle tager hænderne op for øjnene imens der bliver sunget “vred, vred, sur, sur, sur” x4)

Mulighed for modificering/voksen-inspirerede vers: Man kan udover de officielle vers også rynke øjenbrynene, græde, vende munden nedad, skrige, få et kram.

puce18-ku01m
puce18-ku01m
puce18-ku01m