Indlæg til seminarkatalog:

 

Vi har i vores kulturmøde og interkulturalitet, følt os let påvirkelige, i forhold til de mange nye begreber vi er blevet præsenteret for undervejs, men den narrative fortælling, stigmatisering og kategorisering som kernebegreber, har ligesom fæstne sig mest i os og er det vi har valgt at dykke ned i, i vores faglitteratur og kulturanalyse.

Der er mange vinkler på de tre ovenstående begreber, vi har blandt andet kigget på erfaringspositioner, hvordan vi gennem disse, tolker vores omgivelser og verden på og hvilken betydning det har for vores egen narrative fortælling, vi har kigget på hvordan kategorisering er en naturlig måde for mennesket at kompleksreducere dets sanseindtryk, men hvordan stigmatisering kan opstå i forlængelse af den naturlige kategorisering.

 

Vi ønsker at lave en intervention, der skaber bevidsthed om at man som fagperson ganske upåagtet kan komme til at fastlåse personer eller grupper, også selvom intentionen er det strik modsatte.

Vi ønsker at lave et materiale, der gør det muligt for institutioner med pædagogisk praksis, at se sig selv udefra, om de f.eks. har et gunstigt miljø, der gør det muligt, at have faglig dialog og sparring personalet imellem, med andre ord, om der er ”rum” eller en kultur i institutionen, der gør det muligt at vise sårbarhed og tvivl i sin faglighed, netop for at imødekomme, vores kulturelle selvfølgeligheder, der som sagt kan fastlåse mere end løsne.

 

Vores teknikker og didaktiske proces: Vores teknik som sådan er en quiz, der læner sig refleksiv kunnen – vi ønsker med vores quiz at stille refleksive spørgsmål, der kan forekomme banale, men formålet er at ”forstyrre” de optalte selvfølgeligheder i vores pædagogiske praksis.

 

Vigtige rammeforudsætninger: Afsættet, til en god faglig dialog og sparring i forhold til egen og kollegaers praksis, tages altid i den institutionens nuværende kultur – og vores materiale skal derfor tage højde for dette.

 

Formidling af tiltaget: Der vil vi blandt andet gøre brug af interkulturelle kompetencer, såsom at have faglig indsigt i kultur og kulturidentitet at respektere andre menneskers syn på virkeligheden, selvom det strider mon ens egen erfaringer og opfattelser af virkeligheden.

At vi søger at opbygge tillidsrelationer og beskytte fagpersonalets fysiske, sociale, psykologiske og faglige velbefindende i interventionen. Tillidsfulde relationer opnås ved, at man informerer om vores intentioner og sigte med interventionen.

puce18-ki02
puce18-ki02