På baggrund af det udviklede feltarbejde samt den indsamlede empiri man under dette forløb har tilegnet sig, herunder fysisk observation på Istedgade og Halmtorvet samt interviews fra relevante kilder, som har kendskab samt tilhørsforhold til branchen/industrien. Dette har været med til at danne grundlag for en større forståelse samt interesse for genstandsfeltet.

Der er efterfølgende udarbejdet en kulturanalyse for at kunne besvare det forskellige spørgsmål man har reflekteret over. Det teoretiske grundlag for analysen centrerer sig særlig omkring begreberne; kategorisering, stigmatisering, positionering samt Intersektionalitet.

Målet med følgende tiltag er at skabe en større forståelse og indblik i hvilken position sexarbejdere i Danmark befinder sig samt hvilke rettigheder man ønsker for dem i fremtiden. Formålet er også at gøre erhvervet mere synligt i gadebilledet på en positiv måde gennem en pædagogisk tilgang.

Første tiltag:

Under feltarbejdet var vi som tidligere nævnt ude og observerer miljøet omkring Istedgade og Halmtorvet, i forbindelse med den observation forsøgte vi at finde frem til hvor ”The red van” holder til. Vi bemærkede hurtigt at vognen fremstod en anelse usynlig i gadebilledet og den derfor var svær at finde frem til. Jeg har derfor reflektereret over hvorvidt det kunne være en muligt tiltag, netop at gøre et forsøg på at gøre vognen mere tilgængelig og synlig i gadebilledet. Dog med tanke for at de sexarbejdere der benytter tilbuddet ikke skal stilles i en for sårbar position samt at de frivillige også lave opsøgende arbejde, for at informere dem som benytter sig af tilbuddet. Derudover kunne det også være en mulighed at organisationen kunne omplacere vognen i nogle tilfælde til andre steder i København/Sjælland og derved gøre den synlig i gadebilledet, hvor der muligvis også er et behov for at sexarbejder kunne benytte det her tilbud som ”The red van” har. Denne udvidelse af the red van, kunne muligvis opnås nu hvor den donation fra Københavns Kommune er kommet ind i billedet.

Andet tiltag:

Det andet tiltag jeg har reflekteret over under denne proces, drejer sig om oplysning ifht. sexarbejders nuværende rettigheder samt kampen for bedre i fremtiden. Derfor kunne det være en idé at udvikle en form for quiz eller oplæg om sexarbejders rettigheder og kampen for bedre i fremtiden. Dette kunne være relevant bla. i forbindelse med faglig uddannelse, eksempelvis pædagoguddannelsen eller også bare for at skabe viden omkring hvilke position sexarbejdere befinder sig i på nuværende tidspunkt i samfundet og hvilken fremtid det ønskes at skabe for dem ifølge organisationer som bla. ”The red van”.
puce20-ki01