Vores bidrag til seminardagen består af et uddrag af et forløb, som vi senere på måneden skal lave med en børnegruppe i en daginstitution.

Målgruppe:
Vores målgruppe er vuggestuebørn i alderen 2 – 2,9 år.

Sammenhæng – baggrund for aktiviteten:
Hannah har gennem sit tidligere praktikforløb i den pågældende institution oplevet, at en del af børnegruppen i vuggestuen har været udfordret når det kommer til sensorisk leg. Her er der særligt tale om deres taktile sans. (Ringsted, 2008, s. 84)
Det kommer blandt andet til udtryk ved at børnene straks synes at de skal have vasket hænder, så snart de får noget “snasket” på fingrene. Vores aktivitet vil derfor bestå af et ”værksted” med sensorisk leg, hvor i børnene kan få lov til at sanse sig igennem forskellige materialer.

Undervisningsforløbet / tiltag:

Forløbet strækker sig over 3 dage. Hvor børnene på den første dag for lov til at lære de forskellige materialer at kende. Her handler det ikke om at børnene får lavet færdige produkter, men derimod om selve processen. Her handler det om materialeundersøgelse.
På 2 dagen, når børnene forhåbentlig er blevet trygge ved de forskellige materialer, så skal børnene lave forskellige ting af materialerne. Her har vi valgt at børnene selv danner rammerne for hvad de gerne vil lave.

På 3 dagen tager vi de ting frem, som børnene enten alene eller i fællesskab har fået fremstillet på dag 2. Her er det meningen at vi skal bruge de ting børnene har lavet som elementer i leg.

Aktiviteten er ikke rammesat ned i mindste detalje, fordi vi godt kunne tænke os at børnene opnår en tilstand af flow (Ringsted, Værkstedsarbejde, identitet og personlighed , 2008 , s. 78) Som vi håber på at kunne bringe aktiviteten videre med.

Da vi til seminardagen blot har 20 minutter, så har vi valgt at vi skal der skal laves ting af de forskellige materialer. Vi har valgt at ”oversætte” aktiviteten og tilføre et benspænd, så den passer til voksne deltager i stedet.

Materialer der skal bruges til sensorisk leg:

 • Kartoffelmel og vand.
 • Trylledej – Salt, olie, mel og vand.
 • Modellervoks – Salt, olie, mel, vand, frugtfarve og alun.
 • Forskellige affekter til at lave udstik og andet med

Mål:

 • Materialeundersøgelse – børnegruppen får mulighed for at mærke og føle de forskellige materialer – sansestimulering.
 • Børnene får viden omkring de forskellige farver og former på materialerne.
 • Børnene bliver udfordret på deres finmotorik.
 • Børnene arbejder med deres fantasi

Tegn:

 • Børnene er trygge i berøringen med de forskellige materialer.
 • Børnene er opsøgende og udforsker materialerne og deres evner på egen hånd.
 • Børnene udviser bevidsthed omkring hvad de forskellige materialer og andet hedder.

Ringsted, S. (2008 ). Værkstedsarbejde, identitet og personlighed . I S. Ringsted, & J. Froda, Plant et værksted (s. 71-82). København : Hans Rietzels Forlag .

Ringsted, S. (2008). Sanseintegration . I S. Ringsted, & J. Froda, Plant et værksted (s. 83-89). København: Hans Rietzels forlag .

 

ku04v-grp7
Hannah Engelsen – 202164042
Julie Stisen – 101164145
puce17-ku04v
puce17-ku04v