Vi har efter vores kulturanalyse og feltrapport samlet meget empiri, som har inspireret os til at lave vores kulturelle intervention. Vi har gjort os mange overvejelser, og prøvet at undersøge hvilke muligheder og tiltag man kunne andre for at understøtte kulturmødet med sexarbejdere i pædagogisk praksis. Da vi ikke har haft mulighed for at besøge Reden og The Red Van som var vores udgangspunkt, har det været svært at kontakte dem for at udføre en intervention. Af denne grund har vi valgt at lave vores intervention for vores medstuderende. Efter vores interview med en medarbejder inden for feltet, blev vi klogere på at mange individer er blevet påvirket af deres forståelse af branchen, igennem hvordan medierne præsenterer sexarbejder som enten lykkelige eller ulykkelige. Det er herved vigtigt, at dem som har været i feltet og indgået i kulturmødet med sexarbejdere, videreformidler deres viden, da de er en unik førstehåndskilde til indblikket i livet som sexarbejder. Vores påstand er, at dem der er indehaver af magten (politikere, medierne etc..), har en for stor indvirkning af hvordan det resterende samfund tænker om en bestemt målgruppe – i vores tilfælde sexarbejdere. Dette kan være et dilemma i pædagogisk praksis i arbejdet med sexarbejdere. Derfor tror vi på, at for at være med til at afstigmatisere, må vi sprede en masse viden om emnet, så samfundet selv kan danne sig et nuanceret billede af branchen, uden unødvendig infiltrering.  

 […] Det har en effekt når nogen af os som ved noget om det informerer andre, at det ikke er så sort/hvidt. Lige meget hvad man selv mener, så findes det – det sker i dag, i morgen og det er argument nok for, at man skal tage det alvorligt som erhverv, om man kan lide det eller ej, skal der ordentlige arbejdsforhold til. ” – fra interview med frivillig på Reden og The Red Van 

Citatet ovenfor bekræfter tesen om at det er vigtigt at have et samtalerum og dele ud af sin viden når man er i feltet. Det er vigtigt at man i pædagogisk praksis tilegner sig kompetencer som indebærer evnen til at mentalisere, at kunne foretage perspektivskifte, og have blik for samfundets normative forventninger om det at være kvinde samt gøre op med dette.

Citat fra tidligere sexarbejder: ‘’Det er også vigtigt at være obs på. hvordan du positionerer som pædagog. Som pædagog er det vigtigt at man er naturlig overfor for mennesker. Det er vigtigt, at hvis du som pædagog taler med en borger, at du ikke står og læser direkte op fra en fagbog. Du skal ikke fortælle mig hvordan jeg burde have det, bare fordi du har læst det.’’
 

Overstående citat mener vi er vigtigt, da man må erkende at selvom man som pædagog besidder basale faglige kompetencer, er det ikke alene disse kompetencer der er på spil. Som pædagog er det ikke altid formålet at redde sexarbejdere, da man ikke kan vide om de har intention om at blive “reddet” eller komme ud af branchen. De kompetencer er med til at se verden fra deres
perception, og komme ind til kernen, det er her vi kan regulere de asymmetriske magtforhold der hersker, og skaber ligeværd i de kulturelle møder mellem pædagog og sexarbejder.

 

Intervention 

Vi har udarbejdet en problemstilling som lyder således:
Vi mener at mennesker har inkarneret en bestemt forforståelse af sexarbejderes subkultur. Mediernes diskurser har for stor en indflydelse i forhold til dem som er i branchen. Dette kan blandt andet påvirke den enkelte samt det kulturelle møde der finder sted mellem sexarbejder og pædagog. Derfor vil vi undersøge hvordan det pædagogiske personale kan komme problemet til livs. 

Vores intervention er rettet mod pædagoger der arbejder med kvinder i sexarbejde. Det pædagogiske tiltag er at udfordre pædagogernes egne normer, kulturelle forforståelse samt positionering omkring kvindelige sexarbejdere, resultatet af ovenstående vil være et redskab til at mødet mellem pædagog og sexarbejder modvirker stigmatiserings- og kategoriseringsprocesser. Dette vil vi eksempelvis gøre ved at lave nogle kurser som blandt andet indeholder faglige og relevante vidensdeling, oplæg samt aktiviteter med andre pædagoger som har en faglig baggrund inden for feltet. Derudover vil vi også invitere sexarbejdere med til disse kurser, så de har mulighed for at deltage samt udtale sig om hvad de har brug for og hvad man kan ændre i praksis, for at de får et tryggere arbejdsmiljø og dermed bedre mulighed for støtte og omsorg. Disse kurser skal fungere som et samtalerum.
Det er svært at implementere tiltaget i pædagogisk praksis på kort tid, hvorfor vi har valgt at afprøve tiltaget for vores medstuderende i form af at skabe et samtalerum. Ud fra den viden vi har fået i vores analyse og feltarbejde. Vi har lave en masse flyvers med informationer fra VIVE –rapporten samt vores feltarbejde. Derudover har vi hængt disse flyvers rundt omkring på skolen og opsøge medstuderende som virker interesseret i emnet. Vi vil med denne intervention skabe en samtale om kategoriserings – og stigmatiseringsprocessor.  

I flyeren vil vi introducere vores medstuderende for noget af den viden vi har fået, med fra blandt andet vores feltarbejde samt kvantitative empiri. Vi vil forsøge at udfordre vores medstuderendes forforståelse, og vi håber at dette kan virke som en ‘appetizer’ til, at de og pædagogerne generelt vil blive nysgerrige og få lyst til at indsamle mere viden indenfor emnet. Derudover vil vi dermed prøve at  afstigmatisere branchen, så flere tør at stå frem i deres fag. Både dem som har brug for hjælp til at komme ud af branchen, men ikke mindst også for dem som hviler i deres fag, og ønsker bedre arbejdsvilkår. Vi går ind for at sexarbejdere skal have lige rettigheder som andre fagfolk. De skal ikke nødvendigvis reddes fra det, medmindre behovet er der. 

Refleksioner efter generalprøve
Efter afprøvelse af vores intervention stødt vi ind i flere udfordringer som har været med til vi vil forsøge at konkretisere vores tiltag målrettet mod den enkle pædagog i arbejdet. Vi er samtidig også blevet klogere på vores redegørelse af mediernes diskurser skal fylde mere i vores intervention og hvordan pædagoger med vores tiltag kan være med til at modvirke, at samfundets dominerende diskurser påvirker den enkle møde mellem pædagog/sexarbejder. Vi har stadig udtænkt os at uddele vores flyvers, men har prøvet at konkretisere tiltaget og vores flyvers bliver en del af kurseret målrettet personalet i arbejdet, vi vil afprøve vores tiltag igen med vores medstuderende til seminardagen, og vi vil tage yderligere feedback samt refleksioner efter afprøvelse, med os videre i arbejdet.  
puce20-ki01
puce20-ki01
puce20-ki01
puce20-ki01
puce20-ki01
puce20-ki01
puce20-ki01
puce20-ki01
puce20-ki01
puce20-ki01
puce20-ki01

puce20-ki01