Målet med vores aktivitet:

  • Målet for denne aktivitet er at skabe et øvelsesrum for risikofyldt leg, herved at børnene får en oplevelse af kropslig mestring og succes trods risiko for fysisk skade. 
  • At styrke børnenes motoriske, sociale og følelsesmæssige udvikling.
  • Gøre børn bevidste om, hvad deres krop kan, styrke deres kropsbevidsthed, deres sanser og deres mod. 
  • Styrke børns evne og lyst til at udfordre personlige grænser. 

Målgruppen:

Vi har valgt at vores målgruppe er børn i dagtilbuddet, da risikoleg har en mulighed for at øge børns trivsel og mentale sundhed, da det styrker den psykiske, sociale og kropslige udvikling.

Hvilket deltagerantal:

Deltagerantallet tilpasse efter hvor mange pædagoger der kan være med til at udføre aktiviteten. 

Fysiske rammer og materialer: 

Vores aktivitet kan foregå flere steder både ude og inden. Vi har valgt den skal foregå i en hal med klatrevæg, ribber og skumelementer.

Beskrivelse af indhold af aktiviteten:

Vi vil med vores aktivitet skabe et øvelsesrum for risikoleg. Aktiviteten vil tage deltagerne gennem en klatrebane med forskellige elementer til og fra ribberne, samt forskellige øvelser på klatrevæg. 

Vores faglige og didaktiske overvejelser

Vi har valgt at arbejde ud fra begrebet risikofyldt leg, fordi vi mener der er et spændende perspektiv mellem klatring og risikoleg. Dog kan hvad der karakteriseres som “risikofyldt leg” være meget subjektivt både i forhold til hvad børn selv synes er farligt, men også hvad de voksne finder for farligt. “Det handler, ifølge Sandseter om, at de voksne omkring barnet må mærke efter i egen krop og blive bevidst om deres følelser og frygt for herigennem at kunne arbejde med at acceptere børnenes risikofyldte og til tider farefulde lege.”(Sederberg & Bahrenscheer, 2018, s. 35). Man skal altså som pædagog kunne sætte sig ud over sin egen frygt for at der kommer til at ske noget, og derfor skal man netop mærke efter på egen krop, før man er i stand til at sætte sig ind i børnenes risikofyldte lege.

Klatring er en aktivitet som vi mener, er en god risikoleg fordi den understøtter børns personlige, motoriske og sociale udvikling samt trivsel. Dermed bliver det ikke blot på det individuelle plan men også det sociale plan, at risikoleg påvirker børn. Risikoleg påvirker derudover også børn som kan have sværere ved, at afprøve grænser alene og det kan styrke dem til at bliver personlig, motorisk og socialt stærkere. 

 

Emilie, Frederik, Ida & Lucas J

 

Litteratur

Sederberg, M., & Bahrenscheer, A. (2018). Børn i risikofyldt leg. MOV:E
puce19-sb02
puce19-sb02
puce19-sb02
puce19-sb02