Vores aktivitet indebærer at gøre brug af VR-briller, som er en ny form for spillekonsol, som er mobil, i den forstand man kan spille på den overalt. VR-brille udkom i 2012, herefter er det blevet en spirende populær spillemåde, derfor vores interesse at medbringe det ved i pædagogisk praksis. VR-brillen kan justeres så den passer til de fleste hovedstørrelser, og/hvis det er nødvendigt kan man som voksen stå og understøtte hvis brillen er for tung.

På selve VR-brillen er der et app system, ligesom vi kender på vores smartphones, hvor man kan finde spil og andet, som man kan gerne vil udforske selv og sammen med børnene, unge og voksne. Derudover er det også muligt, hvis man har internet til rådighed, at castet på telefon/tablet/fjernsyn mm. så tilskuerne kan se med, hvad der ses i brillen. Det er nyttigt at bruge VR-brillen som er fra mærket Oculus og modelnavn Quest 2. Da det er den VR-brille uden ledninger, hvilket gør den langt mere optimalt når man skal tage den med ned på stuerne og skal bruge dem sammen med børn.

Materialer

  • VR-briller – Oculus Quest 2
  • Adgang til internet
  • App til de spil du vil bruge
  • Tape eller andet til afmærke område til at kunne spille i
  • Mulig vis iPad eller andet, som du kan caste spillet på

Aktivitet

For at starte aktiviteten skal pædagogen afmærke et område, hvor man kan stå med brillen. Dette kan ældre børn også hjælpe med at installeret, men i dagtilbud kan det hjælpe man sætter tape eller andet på gulvet, så børnene kan se hvor de skal stå med brillen på. 

Det er også vigtigt at man som pædagog, har sørget for inden børnene bliver præsenteret for aktiviteten, at man har downloadet de apps man ønsker børnene skal afprøve.  Muligvis høre børnene ad, hvad de synes kunne være sjovt at afprøve – så de har mulighed for medbestemmelse.

Hvis man kun har en VR-brille til rådighed, skal man sørge for kun at være MAKS 5 personer, da der vil forekomme meget ventetid. Men så er det ellers på med brillen, huske at pædagogen skal være i nærheden som guide, så man kan være til hjælp hvis det bliver nødvendigt. Muligvis caste på en skærm, så de andre børn kan følge med i hvad der sker i brillen, for at vedligeholde deres interesse.

Faglige begrundelse

Aktiviteten er en sjov og lærerig aktivitet for børnene, hvis man husker at hive det op på et pædagogisk niveau. Aktiviteten kan bidrage til at udvikle børnenes digital dannelse, hvor de lærer at interagere med digitale medier og opdager hvis de trykker sådan/eller gør sådan, så sker det her. De lærer det aspekt, at de kan påvirke et digitalt medie, hvilket er med til udviklingen af deres digitale dannelse. Hvis castingen fungerer med VR-brillen, er det også en rig mulighed for, at børnene kan samarbejde, eller hjælpe hinanden til at spille med VR-brillen – hermed styrke deres samarbejdsevner. 

Børnene kan også bruge dette som et værktøj til, at lære evnen til at kunne lære fra sig. Men også at behovsudsætte, da der kan forekomme ventetid, til det bliver ens tur. Derudover er der ekstremt mange sanseindtryk når man har brillerne på, hvilket gør børnene får en bevidsthed omkring sine sanserne, og lærer at det fiktive kan påvirke ens sanser. Til sidst, er det en sjov aktivitet og børnene er interesseret og nyssgerige på medier som en VR-brille.

 

Louise Petersen, Samiel Packert og Cecilie Bülow

puce19-md01
puce19-md01
puce19-md01
puce19-md01