Mål og rammer

Aktivitetens mål

Formålet med denne aktivitet er at give børnene mulighed for at samarbejde i mindre grupper på en anderledes og sjov måde, der kan styrke deres sociale kompetencer. Nogle af stjerneløbets poster er tilrettelagt med henblik på at understøtte børnenes viden om dyr og årstider, hvor andre har fokus på børnenes sanser og følelser. Børnene er fysisk aktive i aktiviteten, men mængden af denne er tilrettelagt med henblik på at skabe de bedste deltagelsesmuligheder for flest mulige børn.

 

Mål- og aldersgruppe

Aktiviteten er tilrettelagt, så den passer til børn i indskolingen, hvor aldersgruppen typisk er mellem seks og ni år. Aktivitetens krav og udfordringer er tilrettelagt efter denne aldersgruppes udvikling og læringsforudsætninger. Denne aktivitet kan dog let tilpasses efter andre aldersgrupper, ved at ændre på temaet og opgaverne ved stjerneløbets poster. Stjerneløbet kan anvendes i det pædagogiske arbejde med at styrke en børnegruppes sociale kompetencer, fællesskabsfølelse og læring.

 

Deltagerantal

Antallet af deltagere i aktiviteten afhænger både af børnenes selvstændighed og antal involverede voksne. Vi anbefaler et deltagerantal svarende til tre til ti børn pr. voksen, hvor der både er mulighed for at udføre posternes opgaver i fællesskab eller i mindre grupper.

 

Fysiske rammer og materialer

Aktiviteten kræver en vis mængde plads. Posterne skal helst ikke placeres for tæt på hinanden, da dette kan forstyrre børnenes fordybelse og koncentration, hvis gruppen ved siden af løber og råber til hinanden. Derfor kræver aktiviteten adgang til en sportshal, boldbane eller et større udeområde. De materialer der skal bruges i aktiviteten er kegler, puslespil, vendespil, en terning og tilhørende ark, samt sedler til følelses gæt og grimasser.

Indhold

Stjerneløbets forløb

Alle poster rummer et tema, som bliver formidlet til børnene. Dette gøres med henblik på at afgrænse og simplificere opgaven for børnene.

Post 1 – Dyre imitationer

Et barn starter med at kaste terningen, hvor efter alle gruppens medlemmer i fællesskab imiterer det dyr, som øjnene på terningen viser.

Alle børnene skal prøve at kaste terningen. Hvis børnene skal imitere et dyrs bevægelse, kan der sættes en kegle op, som de skal rundt om. Ved stilstand (flamingoen) skal de stå 10 sekunder på hvert ben, og ved tigeren laves et par brøl.

Post 2 – fysisk vendespil med dyr

Posten har fokus på samarbejde, kommunikation og bevægelse.

Børnene løber en af gangen ned og vender to brikker. Hvis brikkerne er ens, tages de to brikker med tilbage. Hvis de to brikker er forskellige, vendes de om igen, og barnet løber tilbage, hvorefter det er den næste i køens tur. De må gerne hjælpe hinanden undervejs ift. hvilke brikker de har vendt, så der samarbejdes om at få alle stikkene.

Post 3: Tema – Gæt og grimasser med følelser

Et barn trækker et papir, og imiterer den følelse som fremgår på papiret. De resterende fra gruppen skal derefter gætte, hvilken følelse der imiteres. Børnene skiftes til at gætte og imitere, så alle prøver begge roller.

Følelser der skal imiteres:

Post 4: Fysisk puslespil – Årstider

Brikkerne ligger med bagsiden opad i den modsatte ende af, hvor børnene står. Børnene løber en af gangen ned for at hente én brik, som tages med tilbage til de andre.

Derefter er det næste barn i køen, og sådan fortsætter det indtil alle brikkerne er hentet. Puslespillene samles løbende og i fællesskab. Alle børn skal være med til at hente brikkerne og samle puslespillet.

Post 5: Tillid og kommunikation

Et barn i gruppen får bind for øjnene og føres gennem en simpel forhindringsbane af de andre børn fra gruppen. På banen skal der hentes en ærtepose, som efterfølgende skal placeres i en spand, som også står på banen. Dette gøres med hjælp fra de andre børns verbale kommunikation.

De faglige og didaktiske overvejelser

Hver post har betydning for, hvorvidt det overordnede mål opnås. For eksempel bringer vi sanserne i spil ved post fem, da barnet gennem mangfoldige sanseindtryk og bevægelseserfaringer, blandt andet udvikler sit sprog og sociale kompetencer. Med et ønske om, at alle børnene tager del i aktiviteten, har vi samtidig sat nogle kriterier, som kan sikre, at ingen føler sig overset, samt at alle gruppens medlemmer løser posternes opgaver i fællesskab.

Med de små grupper forsøger vi at skabe de bedste forudsætninger for, at det enkelte barn kan udfolde sine kreative evner og engagement i aktiviteten. Her øges muligheden også for, at det enkelte barn føler sig set og hørt af de andre i gruppen. Ydermere kan det øge selv- og medbestemmelsen i gruppen og skabe en demokratisk tilgang i gruppearbejdet. Hvis der udvises gensidig respekt i gruppen, og alle er til stede i aktiviteten, kan dette øge fællesskabsfølelsen i gruppen.

Sb01-grp6 – Christine Stensbæk Vejby, Jonas Bjørn Nielsen, Lasse Kragh Lorentzen & Mikkel Mathias Nielsen
puce20-sb01