SB11B – Gruppe 5

Kunne du tænke dig at slippe fantasien løs?

Følg med ind i en verden, inspireret af J.K. Rowlings bøger om den unge Harry Potter. En verden fyldt med magi og mystik. Nåå ja og Quidditch selvfølgelig, et spil for modige eventyrere.

Indtag en af spillets roller og tilfør den dit eget præg. Vil du være den snu angriber eller den barske basker? Måske vil du hellere være den modige målmand eller den snarrådige søger, hvis opgave er at fange det drilske gyldne lyn.

 

Quidditch

Vi spiller Quidditch med 3 bolde: 1 målbold, 2 bludgers. Der spilles på en bane med 2 målfelter, med hver 2 målringe. På holdne deles rollerne som angriber, basker, målmand og søger mellem holdkammeraterne.

Der scores point når en målbold passerer gennem en målring. En scoring giver 1 point.

Alle spillere løber med en ”kost” mellem benene – slippes denne kost på noget tidspunkt, eller holdes den ikke mellem benene, falder spilleren af kosten og er ude af spillet til han/hun har vendt hjem og rørt en målring.

Baskeren markeres med en unik markering, og er de eneste der må håndtere bludgerboldene. En basker kan ved at skyde en bludger på en modspiller, tvinge dem ud af spillet samt at droppe enhver bold de måtte være i besiddelse af, til de har vendt hjem og rørt en af deres egne målringe.

Målmanden er den eneste spiller der ikke påvirkes af at blive ramt af en bludger.  Keeperen må flyve på hele banen men er den eneste der må holde en bold og samtidig befinde sig i et målfelt (dog kun sit eget holds målfelt).

Angriberen forsøger at scorer ved at få bolden gennem banen og gennem en af modstandernes målringe.

På et givent tidspunkt vil en neutral atlet iført gul trøje komme ind på banen. Denne spiller er ”Lynet”. Lynet har en hale/sok, der hvis erobret, slutter spillet og giver 5 point til holdet der fanger det.
Lynet har ingen ”kost” og må bruge begge hænder til at undgå at blive fanget.

 

Målet uden mål

Legens betydning og pædagogens rolle

Leg har generelt betydning for børns udvikling, det er har de for lov til at lære om dem selv og andre, gennem udforskning og integration med andre børn i forskellige lege og scenarier. Det er her de udvikler vigtige kompetencer samt skaber sig et billede af verden omkring dem. Derfor er målet med legen, legen i sig selv.

Det er dog ikke det der præger børnenes bevidsthed. Børn leger fordi leg i sig selv er sjovt og glædesskabende. Som pædagog bliver det vigtig at være bevist omkring at skabe rammerne for legen uden at forhindre børnenes leg på baggrund af egne personlige mål med legen.

Kropsligt perspektiv

Her tages der udgangspunkt i Maurice Merleau-Pontys grundlæggende teori om at man ikke kan opleve og erfare verden objektivt. Gennem kropslige erfaringer udvikler børn deres kropsskema og kropsbillede, mens de tilegner sig vigtige kompetencer det sociale, motoriske, emotionelle og det kognitive. Alle elementer i udviklingen af barnets personlighed og identitetsdannelse (Sederberg, Kortbek, & Bahrenscheer, 2017, s. 45-48).

Læringsperspektiv

Legen har forudsætninger for at integrere bevægelse i undervisning, med henblik på at lære gennem bevægelse. Det kan være en anden måde at optage viden fra de klassiske fag. Der kunne være ide i at arbejde tværfagligt over en periode under emnet Harry Potter/Quidditch.

Relevant læsning

Sederberg, M., Kortbek, K., & Bahrenscheer, A. (2017). Bevægelse, sundhed og trivsel. København: Hans Reitzels Forlag.
CPF16o-SB11B
CPF16o-SB11B
CPF16o-SB11B
CPF16o-SB11B
CPF16o-SB11B