Counter-Strike

En aktivitet der fremmer sundhed gennem bevægelse og samarbejde (SK4)

Vi er fire studerende, som har haft valgmodul I – ”Sundhedsfremme og bevægelse” på Københavns Professionshøjskole. Vi har på valgmodulet udarbejdet en aktivitet, som vi kalder ”Counter-Strike”. Denne aktivitet er udviklet af vores gruppe – gruppe 2 – på valghold: CPE1o-SB11B. Aktiviteten retter sig mod skolebørn i alle aldre, mens vores målgruppe har været mellemtrinsbørn i alderen 10-13 år. Under udviklingen af aktiviteten blev denne afprøvet under et besøg fra to fjerdeklasser fra Gladsaxe Kommune.

I praksis betyder dette, at aktiviteten er udviklet som et boldspil med relativ høj intensitet. Deltagerne inddeles i to hold, hvor der på hvert hold er én person der fungerer som holdets ”VIP”. Hvert hold har to farvekodede bolde – man må ikke berøre modstanderens bolde, gør man dette, dør man. Man vinder spillet, ved at skyde modstanderholdets VIP. Når man dør, går man ud af banen og må herefter bevæge sig langs sidelinjen, hvor fra man må aflevere bolde, der har forladt banen, til éns eget hold. Da samarbejdet er i særligt fokus, må man ikke bevæge sig, når man er i besiddelse af en bold. Dette betyder, at for at avancere frem mod modstanderen, skal man aflevere boldene til sine medspillere.

Aktiviteten – som vil være vores bidrag til workshoppen d. 21/9 – er en aktivitet med fokus på at fremme sundhed, trivsel og især samarbejde gennem bevægelse. Dette har været gennemgående temaer på dette valgmodul og tager afsæt i flere teoretiske vinkler. Særligt har vores vinkel været ud fra hvordan deltagernes sociale trivsel styrkes gennem aktivt samarbejde, i en bevægelsesaktivitet, og hvordan dette leder til at styrke sundheden blandt deltagerne. (Sederberg, Kortbek, Bahrenscheer, 2017:69)

Vi glæder os til at se jer til en gang Counter-Strike!

Gruppe 2 (SK4): Abdalah, Tim, Morten og Mathias

Litteratur:

  • Bahrenscheer, A. Kortbek, K. & Sederberg, M., (2017). Pædagogik i skole fritid: Pædagogers arbejde med didaktik, evaluering og dokumentation i skole fritid – værktøjer og teoretiske begreber. København: Hans Reitzels forlag.

CPE16o-SB11B