Katalog formulering

Udarbejdet af, Mohammed, Songül, Berfin og Laila

2 Sjove Lege

1. Gæt Hvem vi er

Vi har valgt at lave en aktivitet omhandlende “Hvem er det?”. Denne øvelse går ud på, at en deltager går ud af lokalet, mens de andre beslutter sig for en kendt person, den deltager skal gætte. Når deltageren kommer tilbage, skal de stille ja/nej-spørgsmål for at finde ud af, hvem de er..

Målgruppe og fysiske rammer

Målgruppen er 6 år og opefter. Denne type øvelse bliver fuldført i fællesskab med en gruppe på max 10 personer.

De fysiske rammer: Man sidder i en rundkreds, mens den ene deltager går ud fra lokalet, for at gætte hvem de andre skal forestille sig at være.

Lidt teori bag øvelsen

Denne øvelse hjælper med at udvikle spørgsmål, lyttefærdigheder og samarbejde

 

 

 

 

2. Talk Shit & Translate

En deltager har trukket 2 sedler op af hatten, på den ene seddel står der en lokalitet eller et miljø, det kunne være “Folketinget”, hvor der på den anden seddel står “Smør.” En deltager taler i et fiktivt sprog, mens en anden deltager “oversætter” til et forståeligt sprog. Her skal den der oversætte tale som man nu ville gøre i Folketinget, samt at deltageren skal komme ind på ordet smør, det må maks nævnes 3 gange. Det hele er på tide, derefter vil de to grupper få mulighed for at gætte på hvad ordet var og hvilket miljø/lokation det var.

Målgruppe og fysiske rammer

Målgruppen er primært fra 10 og op efter. Skole fritid området. Denne type øvelse bliver fremført af 2 personer mens de resterende er delt op i 2 grupper og som så skal gætte hvad der foregår på scenen.

De fysiske rammer:
Der er ikke særlig behov for så meget, da det er fantasien som skal danne indretningen af lokalet.
Lokalet skal have plads til “publikum” og en scene hvor de to deltager kan sidde eller stå.

Lidt Teori bag øvelsen:

Denne øvelse hjælper med at udvikle lyttefærdigheder, spontanitet og evnen til at tænke hurtigt. Det her med at være omstillingsparat, og kunne tale ud fra den anden deltagers mimik og gestik. Derudover er der noget Improteater over det, da der ingen forberedelsestid har været, samt at der ingen begrænsninger er. Nøglebegrebet under denne øvelse er “samarbejde”, det er rigtig vigtigt at oversætteren kan læse den andens signaler og ud fra det kan oversætte på bedst vis, og sådan kan

“ den æstetiske læringsmåde virke gennem æstetisk virksomhed – indtryk til udtryk “

pucf21-ku06d
pucf21-ku06d
pucf21-ku06d