Mål og rammer 

Vores mål for aktiviteten er at opnå læring om, ikke alt behøver være perfekt, ved at udføre en kreativ aktivitet. Vi ville gerne afprøve de kreative elementer og metoder, som vi har lært om i vores forløb med kreative udtryksformer. Specifikt ville vi gerne arbejde med vores forløb “Skønne fejl, tilfældighed, og tegning”. Vores mål var at udføre aktiviteten, hvor der ikke var en facitliste på det endelige produkt, samtidig med at observere og indtage ny viden omkring udførelsen af denne kreative aktivitet. Målet var ikke den endelige udførelse af aktiviteten, men processen.

Målgruppen er børn fra 4-6 år. Forudsætningerne er, at de kan klippe og bruge deres finmotorik.
Vi håber, de har fantasien til at lave et monster og et hus til dem, selvfølgelig med hjælp og impuls, som skaber inspiration fra os. Samtidig har vi en forventning om at de kan samarbejde, og at de har en interesse for at skabe noget i fællesskab.

Aktiviteten har ikke et behov for et fast antal deltagere, men vi har en formodning om man arbejder i par og derfor skal der være mere end 2 deltagende.

Der skal bruges akvarelmaling i forskellige farver, pensler, akvarel papir i forskellige størrelse vi selv har skåret til, pipetter, vand, aftørringspapir af pensler.
Aktiviteten kan udføres både inde og udenfor, så længe der er et fast underlag (et bord ville være at foretrække) Indhold

Man kan skabe et monster med en ven, ved hjælp af de materialer vi har til rådighed såsom pipetter, sakse, akvarelpapir, akvarelmaling og blæk. Den kreative aktivitet handler om at vi vil lave pletter med blæk, med hjælp af pipetter. Når de lægger et papir over blækklatten, bliver der to ens blækklatter på papiret, så der bliver et “par”, derefter skal de lave et “monster” ud af pletten/pletterne med akvarel maling. de skal ikke ligne hinanden, det er kun den originale plet der er ens. Her er det vigtigt at tale om væsnerne skal have en form for legemsdele – dette kan være øjne, arme, ben, horn, hale mm. Det er op til en selv, men der skal være 1 af disse til stede.

Derefter skal vi lave huse til monstrene på nogle store stykker papir, vi tænker de skal gå sammen 2 og 2, og lave et hus sammen til deres monstre. monstrene kan besøge hinandens huse, og her er der mulighed for at videreudvikle på legen. 


Faglige og didaktiske overvejelser

Vi blev meget optagede af  Vicki June Sielings pointer omkring kreative “udfordringer”.  Her belyser hun hvorledes der skal være en balance mellem krav og frihed, og hvordan man kan have det i mente for at skabe en aktivitet i et kreativt læringsmiljø. (Sieling, 2013) Vi havde fokus på, at børnene skulle have en form for benspænd så det ikke blev frit hvad de skulle tegne. Samtidig er der også et frit element, da et “monster” kan se ud på hvilken som helst måde, da det er op til den individuelle. Dog er der nogle få krav om at det skal have øjne, ben, arme mm. 

Sieling nævner også, at kreative udfordringer helt grundlæggende starter med at man bliver udfordret mentalt – her stilles der en opgave som er tilpas vanskelig, nødvendig og meningsfuld (Sieling, 2013).

Caroline Dweck omtaler det at skabe et udviklende mindset hos børn, og ikke et fastlåst. Dvs. at evner ikke er givet på forhånd, men at de er i udvikling. For at kunne skabe et udviklende mindset hos børn, så er rammerne og miljøet en vigtig faktor. Dweck beskriver forskellige punkter som definerer et trygt miljø; ikke at være bange for fejl, et trygt miljø uden latterliggørende opførsel, man inspireres og lærer af hinanden, og man reflekterer over det, der ikke lykkes. (Videsen, Nielsen & Kortnum, 2015)

Vi arbejder derfor ud fra at skabe en impuls, hvor børnene bliver inspireret til at skabe deres eget monster, ud fra dem vi har lavet og taget med som eksempler.
Vi håber også med vores aktivitet, at det kan være med til at styrke forestillingsevnerne hos børnene. 

 

Af: Gruppe nr. 3, Josephine Frandsen, Katrine Stilling, Emilie Gade, Sofie Engel
Pucf22-ku05v

 

Litteraturliste: 

Sieling, V, J. (2013). Kreativitetens psykologi – Hvad kan pædagoger gøre for at fremme børns kreativitet? Vera: tidsskrift for pædagoger, (65), s. 10-15.

Videsen, P. A., Nielsen, J. A., & Kortnum, A. A. (2015). Mindset-baseret undervisning – en introduktion. Liv i skolen, (4)
pucf22-ku01m
pucf22-ku01m
pucf22-ku01m