Vores aktivitet har til formål at skabe en æstetisk proces, i en social kontekst. Vi har et ønske om at skabe et socialt læringsrum, med det kreative for øje. Vores aktivitet er udformet gennem overvejelser omkring det at skabe et fælles tredje, samt holde fokus på bæredygtighed og miljøet. Aktiviteten er udformet sådan at vores målgruppe skal ud i naturen og finde de genstande, som de forbinder med naturen. Her er der mulighed for fri ‘leg’ – Man må finde det, som man selv forbinder med natur, herunder blade, skrald, pinde, sand mm. Herefter har vi givet målgruppen den opgave, at man skulle lave et æstetisk værk ud af de fundne genstande, inspireret af den amerikanske kunstform ’land art’. Dette har både kunnet foregå ude i naturen med et fiktivt lærred eller med et fysisk lærred indendørs.

De didaktiske overvejelser omkring bæredygtigheden i at skabe det æstetiske udendørs er, at kunne bevare naturen efter endt forløb eller skabe en kontinuerlig proces; der er her mulighed for at vende tilbage til værket og observere dets naturlige forfald. Fra et pædagogisk synspunkt er denne proces særligt gavnlig, både for neurotypisk samt borgere med funktionsnedsættelser. Enkeltstående arrangementer styrker ikke, i samme omfang, naturforståelsen eller sociale indsatser (Ejbye-Ernst, 2015). Hvor man møder det modsatte indendørs, da man som oftest her skaber et endeligt produkt. Det er herudover vigtigt, at man igennem denne læringsproces får snakket med målgruppen omkring hvad natur er, både for en selv, men også i et bærdygtigheds-/miljø kontekst. Her skabes der også en større forståelse for naturen og dermed skabes der også en større viden for naturen. Et træ er ikke bare et træ, men er evt. af sorten eg og hvordan kan man genkende et egetræ mv? En af tankerne bag vores aktivitet er at målgruppen gennem dialogisk og analogisk viden, skal lære mere om naturen og derigennem få en større viden om hvad naturen er og hvad det indebære. Forhåbentligt også få målgruppen til at blive mere nysgerrig på naturen og forstå vigtigheden i at bibeholde naturen som den er, men også hvad man kan med naturen.

Vores aktivitet har det zoocentriske natursyn i centrum, herunder med fokus på det biocentrisk natursyn (Edlev, 2015).Dette bliver belyst ved at de igennem vores aktivitet skal lære af og om naturen og samtidig have respekt for naturen, ved netop at lægge deres fundne genstande tilbage. Dette kan også ses ved at de skal bruge deres sanser ved at føle og røre ved naturen og derigennem danne nye erfaringer eller eksperimentere.

Nikolai Bødker (Paed185470), Cristina Laue Linetti (Paed175362), Søren Kielsholm Brændbyge (Paed185193) & Emma Iversen (Paed185388)

Bibliografi

Edlev, L. T. (2015). Kap 13, Natursyn og etik. I L. T. Edlev, Natur og miljø i pædagogisk arbejde (s. 355). København : Munksgaard .

Ejbye-Ernst, N. (2015). 7.3 Socialt udsatte i naturen . I N. E. Stokholm, Natur og udeliv (s. 226). Århus: Hans Reitzels.

 

 

 
puce18-nu03